Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Richtlijnontwikkeling ouderen en dementie

Richtlijnontwikkeling ouderen en dementie

dinsdag 13 april 2021 / Categorieën: Niet-leden

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. VvOCM is daarom vanaf maart jl. gestart met de richtlijnontwikkeling kwetsbare ouderen en dementie. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen; het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH). Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMw.  

Parallel aan de activiteiten rondom de richtlijn ontwikkeling loopt de opzet van een learning community. Deze learning community betreft een gezamenlijke aanpak tussen de zes paramedische beroepsgroepen met als doel het delen van algemene kennis en expertise op het gebied van de ontwikkeling van richtlijnen. Ook biedt de learning community voor alle partijen de mogelijkheid om gemeenschappelijke thema’s te verkennen en samenwerking te bevorderen.

In het eerste deel het project staat het inventariseren van knelpunten rondom de zorg van kwetsbare ouderen en mensen met dementie centraal. Deze knelpunten zullen vervolgens omgezet worden naar concrete uitgangsvragen die beantwoord kunnen worden middels aanbevelingen in een richtlijn. Komende tijd worden diverse methoden ingezet om deze knelpunten in kaart te brengen;  

  • Interviews/gesprekken met inhoudsdeskundigen  
  • Oriënterend literatuuronderzoek  
  • Invitational conference met stakeholders  
  • Focusgroepen met zorgverleners en patiënten  
  • Surveys 

Met de ontwikkeling van de richtlijn voor kwetsbare ouderen (en mogelijk ook een richtlijn voor mensen met dementie) en het opzetten van de learning community hopen we in het algemeen de richtlijnontwikkeling binnen de paramedische zorg te stimuleren. Meer en sterke paramedische richtlijnen kunnen een meerwaarde zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de paramedische zorg, bevorderen de samenwerking binnen de paramedie én daarbuiten en geven inzicht in de waarde van paramedische zorg. 

Vorige artikel Advertorial: Aanvullende kijk op klachten van het bewegingsapparaat
Volgende artikel Advertorial: Gratis e-book Invloed hallux valgus op bewegingsapparaat.

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl