Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visie op de toekomst

Word lid van VvOCM

Een visie op oefentherapie en de oefentherapeut in 2030

VvOCM heeft samen met haar leden en stakeholders het visiedocument de visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030 opgesteld. Een scherpe visie die ons richting geeft voor de toekomst.

Voor deze visie is samen met leden breed gekeken naar wat er in de maatschappij en in de zorg gaande is. Wij zien het aantal zorgverleners afnemen, terwijl de zorgvraag en het aantal mensen met chronische aandoeningen toeneemt. Oefentherapeuten worden uitgedaagd om mee te bewegen met ontwikkelingen in de zorg, waarbij passende zorg het uitgangspunt wordt. Ook zien we een krimp van de beroepsgroep en groeit het aanbod aan beweegprofessionals steeds dichter naar elkaar toe met beroepsvervaging als gevolg.

Met deze visie anticiperen we op deze ontwikkelen door focus aan te brengen en onze positie in het domein van de beweegzorg helder te maken. We durven keuzes te maken en laten zien waar wij als oefentherapeuten voor staan! Dat schept duidelijkheid en maakt ons een goede partner in interprofessionele samenwerking.

Oefentherapeuten begeleiden mensen met langdurige klachten of beperkingen in het leren om blijvend anders te bewegen en spelen daarmee een stevige rol in het ondersteunen van zelfmanagement, eigen regie en participatie.

Het gedachtegoed en de werkwijze van oefentherapeuten sluit aan bij het breed omarmde model van positieve gezondheid. Onze grondleggers Bess Mensendieck en Marie Cesar dachten en werkten 100 jaar geleden al vanuit een mensgerichte of holistische benadering waarbij de context en de hulpvraag van de patiënt leidend is. Zij waren hun tijd ver vooruit!

Visiedocument

Bekijk hier het visiedocument!

 

Ga in gesprek met ...

                   

Cokkie van Santen gaat graag met je in gesprek over de visie op de toekomst!
Laat het weten als je tips of vragen hebt: c.vansanten@vvocm.nl