Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Richtlijnen en protocollen

Ook lid worden van de VvOCM?

Richtlijnen en protocollen

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare (multidisciplinaire) richtlijnen voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Daaronder staan ook aanverwante relevante documenten voor de oefentherapie en zijn specialisaties, zoals meetinstrumenten en zorgstandaarden/zorgmodules. Mocht je niet alle documenten kunnen zien, dan ben je waarschijnlijk niet ingelogd. Geen lid? Word lid om deze documenten te bekijken.

Multidisciplinaire richtlijnen

Aan onderstaande multidisciplinaire richtlijnen heeft de VvOCM meegewerkt of geautoriseerd. Eronder staan andere websites vermeld waarop overige multidisciplinaire richtlijnen staan die relevant kunnen zijn voor een oefentherapeut.

Ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten (2010)
Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS (2012)
NOV-richtlijn Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie
Patiënteninformatie KANS
www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/multidisciplinaire-richtlijnen (KNGF)
www.ggzrichtlijnen.nl (GGz)
www.nhg.org/mdr (NHG)

Zorgmodules en -standaarden

Een zorgstandaard beschrijft de noodzakelijke onderdelen waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte aan moet voldoen. Het beschrijft de gehele zorg, zelfmanagement door de patiënt, de inhoud van de zorg en de organisatiestructuur van het zorgproces met bijbehorende kwaliteitsindicatoren. Waar een zorgstandaard in meer algemene termen is gesteld, beschrijft een richtlijn in detail de inhoud van de zorg. Samen vormen ze een integrale eenheid. Een zorgstandaard is gericht op een bepaald ziektegebied. Zorgmodules zijn gericht op niet-ziektespecifieke zorg en daarmee gericht op de ondersteuning van het zelfmanagement.

NHG-standaard traumatische knieklachten
Zorgmodule Arbeid (2014)
Zorgmodule Bewegen (2015)
Zorgmodule Zelfmanagement (2014)
Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (2018)
Zorgstandaard Astma – kinderen en jongeren (2012)
Zorgstandaard Astma - volwassenen (2012)
Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (2013)
Zorgstandaard Chronische Pijn (2017)
Zorgstandaard COPD (2018)
Zorgstandaard CVA/TIA (2012)
Zorgstandaard Dementie (2013)
Zorgstandaard Diabetes (2013)
Zorgstandaard Dwarslaesie (2013)
Zorgstandaard Kanker (2014)
Zorgstandaard Kinderobesitas (2012)
Zorgstandaard Obesitas
Zorgstandaard SOLK (2018)
Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (december 2015)