Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Richtlijnen en protocollen

Ook lid worden van de VvOCM?

Richtlijnen en protocollen

VvOCM:
- zet zich in voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande oefentherapeutische zorg, en
- stimuleert wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van oefentherapie. 
Het ontwikkelen (en stroomlijnen) van richtlijnen is hierbij een belangrijk middel. 

Door het ontwikkelen van richtlijnen dragen we bij aan:
- het waar mogelijk doeltreffender en doelmatiger maken van landelijke zorg, en
- het verbeteren van de uniformiteit en het niveau van de zorg. 

VvOCM ontwikkelt: 

  • Richtlijnen oefentherapie Cesar en Mensendieck 
  • Externe richtlijnen 

Richtlijnen oefentherapie Cesar en Mensendieck

VvOCM ontwikkelt sinds 2001 ten behoeve van de oefentherapeutische zorg algemene, aandoeningsspecifieke, domeinspecifieke of generieke richtlijnen. 

Sinds 2017 werkt VvOCM samen met het KNGF volgens de KNGF-richtlijnenmethodiek aan de erkende KNGF-richtlijnen. In deze KNGF-richtlijnen wordt zowel de fysio- als oefentherapeutische zorg beschreven. 

Domeinspecifieke KNGF-richtlijnen

Oncologie (richtlijn (publicatie 2021 verwacht) 

Generieke KNGF-richtlijnen

Zelfmanagement richtlijn (publicatie 2021 verwacht) 

Externe richtlijnen

Externe richtlijnen zijn geschreven voor een andere doelgroep dan de oefentherapeuten, zoals bijvoorbeeld huisartsen of medisch specialisten. In deze richtlijnen kan de oefentherapeut wel genoemd worden (bijvoorbeeld bij de verwijzing van de huisarts naar een oefentherapeut bij lage rugklachten), maar is niet de belangrijkste doelgroep waar de richtlijn op gericht is. Deze multidisciplinaire richtlijnen worden in samenwerking met andere beroepsverenigingen of organisaties ontwikkeld. VvOCM participeert in veel richtlijntrajecten om de positie van de oefentherapeut of oefentherapie als expert binnen het paramedische werkveld te verbeteren (overzicht participatie VvOCM).

Richtlijnendatabases

NHG-richtlijnen 

FMS-richtlijnendatabase 

GGZ Standaarden 

VRA-richtlijnen

Afkortingen: KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie), NVOM (Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten-Mensendieck), VBC (Vereniging Bewegingsleer Cesar), VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).