Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Psychosomatisch Oefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Psychosomatisch Oefentherapeut

De Psychosomatisch Oefentherapeut behandelt patiënten met lichamelijke klachten waarbij psychosociale stressfactoren een rol spelen bij het ontstaan of voortbestaan van deze klachten. De Psychosomatisch Oefentherapeut herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen lichamelijk functioneren, psychisch functioneren en de (psychosociale) context.

Lees meer over deze specialisatie in het beroepscompetentieprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut. 

Scholen tot Psychosomatisch Oefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Psychosomatisch Oefentherapeut. Je kan dit doen middels de tweejarige post-HBO opleiding Psychosomatische Therapie bij DOKh of door het volgen van de driejarig Masteropleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut bij de Hogeschool Utrecht.

De opleiding bij DOKh biedt ook een EVC-regeling voor bijvoorbeeld therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn. Deze therapeuten kunnen vrijgesteld worden van het volgen van een aantal opleidingsmodules.

  

Register Psychosomatisch Oefentherapeut

Oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot Psychosomatisch Oefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Psychosomatisch Oefentherapeut.

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Behandelingen

Minimaal één dagdeel per week patiënten met psychosomatische klachten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie) ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes eindigend op 81 en 82. Dit is aantoonbaar m.b.v. een uitdraai uit uw administratie.

   

Scholing*

Route A

  • Certificaat afgeronde Opleiding: OPST1  (certificaat dient te worden meegestuurd)
  • Verklaring individuele supervisie door erkende supervisor

Route B

Diploma masteropleiding psychosomatische fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht.

Platform Psychosomatische Oefentherapie

 

 

Het Platform Psychosomatische Oefentherapie is onderdeel van de VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Psychosomatisch Oefentherapeuten (en Psychosomatisch Oefentherapeuten in opleiding). Het Platform Psychosomatische Oefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de Psychosomatisch Oefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars. Verder biedt ook mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen. Daarnaast werkt het platform samen met de beroepsvereniging van Psychosomatisch Fysiotherapeuten (NFP).

Bestuursleden platform

  • Eveline Smeeten (Voorzitter Platform Psychosomatische Oefentherapie)
  • Rian Hesselink

Het platform is te bereiken via : info@vvocm.nl t.a.v. platform PSOT.