Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

GLI

Ook lid worden van de VvOCM?

Gecombineerde Leeftstijl Interventie (GLI)

Sinds 1 januari 2019 is het voor oefentherapeuten mogelijk de gecombineerde leefstijl interventie aan te bieden en vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering.

Wat is de GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlcoach traject bij volwassenen met overgewicht of obesitas. Dit traject is gericht op het veranderen van gedrag bij deze doelgroep, met als doel een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slaap, ontspanning) te bevorderen.

Om in aanmerking te komen voor de GLI moet de patiënt een verwijzing van de huisarts te hebben.

Waar richt de GLI zich op?

Binnen de GLI krijgt de patiënt advies en begeleiding op het gebied van:

  • Gezonde voeding;
  • Gezond bewegen;
  • Gezonde leefstijl.

Deze drie onderdelen worden in een interventieprogramma van 24 maanden aangeboden aan de patiënt.

Welke GLI interventies zijn er?

De interventies moeten in elk geval erkent zijn in het Loket Gezond Leven van de overheid. Er zijn op dit moment drie interventies die in aanmerking komen voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit zijn Slimmer, De Beweegkuur en COOL. Van deze interventies is de effectiviteit aangetoond. 

Welke interventies worden vergoed?

Dit verschilt per zorgverzekeraar. De zorg wordt bij voorkeur ingekocht via huisartsenzorggroepen/samenwerkingsverbanden in de eerste lijn.

Interventies

Erkent de aantekening leefstijlcoach oefentherapeut

Beweegkuur, COOL en Slimmer

Ja

Beweegkuur, COOL en Slimmer

Ja

Beweegkuur, COOL en Slimmer

Ja

CZ

Beweegkuur, COOL

Nee

Wat moet ik doen om de GLI te mogen aanbieden?

Om de GLI te mogen aanbieden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. Een eerste stap is het behalen van de aantekening ‘leefstijlcoach oefentherapeut’. Je dient aan te tonen dat jij over alle competenties van een leefstijlcoach beschikt. Naast bewegen zijn vooral de begeleiding op voeding en slaapproblematiek en ontspanning van belang. De competentie voeding dien je aan te tonen door een scholing op dit gebied te volgen.


De aanvraag voor de aantekening leefstijlcoach dien je in bij de VvOCM. Meer informatie hierover vind je in het document: Procedure en eisen leefstijlcoach- oefentherapeut.

Indien de aantekening toegekend wordt, zal deze zichtbaar worden gemaakt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je dient vervolgens zelf contact op te nemen met Vektis om de aantekening daar ook zichtbaar te maken. Dit is belangrijk voor de toekomstige declaraties.

  1. Bekwaam je in een of meerdere leefstijlinterventies (Slimmer, COOL en De Beweegkuur).
  2. Sluit je aan bij een huisartsenzorggroep of samenwerkingsverband in de eerste lijn. Neem contact op met zorgverleners/huisartsen bij jou in de buurt om te zien welke initiatieven er gestart zijn.


Voor meer informatie, bekijk de volgende websites of documenten:
Loketgezondleven.nl 
Zorginstituut Nederland
Nza