Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Bekkenoefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Bekkenoefentherapeut

De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, en patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. Lees meer over deze specialisatie het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut.

5 brandende vragen uit het werkveld over Master bekkenfysiotherapie SOMT beantwoord door Anja van den Hout en Marcella Sjollema.

Vraag 1; Sluit de inhoud van de opleiding aan op je kennis en brengt het nieuwe inzichten?

Het ingangsniveau zal zeer verschillend zijn. Wij zijn beide nog van de oude opleiding, we hebben veel nascholing gedaan en veel werkervaring met behandelen van bekken(pijn) patienten. Echter zijn wij niet opgeleid met klinisch redeneren en dat hebben we m.n. in het begin extra moeten bijspijkeren. Daar zullen de jongeren onder ons anders in staan.

Het eerste jaar is helemaal gericht op diagnostiek en leer je goed (lees evidence based) onderzoek en diagnoses stellen. Dat helpt heel goed in de wirwar van testen en vragenlijsten die er in therapieland bestaan.

Dus ja, heel veel nieuwe inzichten zeker, maar ook stoppen met onderzoeken en interventies die niet zinvol bleken is ook een eyeopener.

Vraag 2; Hoeveel tijd kost het wekelijks?

Gemiddeld 2 dagen per week over het jaar genomen. Maar vanwege werken in groepjes is het wenselijk dat je toch vaker met bepaalde stukken bezig bent. Ook nog naast je gewone werk is onze ervaring. Ook lezen we vaak ’s avonds nog een artikel, dat kost veel tijd. Maar we verdelen ze ook zodat niet iedereen alle artikelen hoeft te lezen en samen te vatten. Stages zijn 3x 6 dagen verdeeld over de eerste 2 jaar. Het kost heel veel tijd, maar je vergroot dan ook enorm je kennis en kunde en dat is erg fijn!

Vraag 3; Vinden jullie aansluiting bij medestudenten?

Heel leuk en inspirerend van beide kanten. Ze zijn ook een slagje jonger dan wij (Wij zijn inmiddels 51) maar iedereen is eigenlijk heel behulpzaam naar elkaar.

Vraag 4; Moeten jullie veel samenwerken in groepjes?

Ja, voortdurend.

Vraag 5; Draagt het inwendig handelen bij aan hogere kwaliteit van behandelen?

Het inwendige vaginale en anale functie onderzoek draagt absoluut bij aan het stellen van een juiste diagnose. Dat kan niet op een andere manier. Bepaalde signs kunnen duiden op een onder- maar ook op een overactiviteit van de bekkenbodem. Zolang je niet onderzoekt, blijft het een hypothese, een gok. Het is eigenlijk net als een oz v/d wk, zolang je niet onderzoekt, weet je het niet zeker. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van deze onderzoeken is aangetoond. Met de informatie hieruit kun je de behandeling beter en efficiënter doen en evalueren. Daarnaast krijg je extra behandelmogelijkheden door gebruik van EMG en electrostimulatie en rectale ballon. Dat wordt m.n. gebruikt bij aanvang van de behandeling als de propriocepsis(bekkenbodemspieren) of sensitiviteit (rectum) en of de functie slecht is. Van de eerste 2 behandelmethoden is de effectiviteit ruim bewezen, en van de laatste nog beperkt. Het zelf dagelijks meerdere malen oefenen blijkt de belangrijkste therapie. Maar een patiënt moet daar wel toe in staat zijn uiteraard. Wat je niet kunt, kun je ook niet oefenen.

Kortom; benut de 3 plekken die de SOMT komend jaar aanbied en schrijf je in voor de Master Bekkenfysiotherapie zodat we ons beroep verder professionaliseren! Wij hopen op voldoende belangstelling vanuit de oefentherapeuten zodat de opleiding echt voor beide beroepsgroepen toegankelijk wordt/blijft en een diploma biedt.

Scholen tot Bekkenoefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Bekkenoefentherapeut. Voor de specialisatie tot Bekkenoefentherapeut bestaat er niet één opleiding die je volgt om je te kunnen inschrijven in het register. Je hebt de mogelijkheid om je via losse scholingen te bekwamen tot specialist (zie register Bekkenoefentherapeut onderstaand). Via deze losse scholingen en werkervaring behaal je jouw competenties als Bekkenoefentherapeut. Na het volgen van de diverse scholingen worden jouw competenties uit het beroepscompetentieprofiel geëvalueerd tijdens een portfoliogesprek. Behaal je deze, dan kan je je inschrijven in het register tot Bekkenoefentherapeut.

 • Het doel van het portfoliogesprek?

Wanneer je de initiële opleiding tot oefentherapeut volgt worden jouw oefentherapeutische competenties geëvalueerd aan de hand van het opleidingscompetentieprofiel tot oefentherapeut (deze is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel). Bij een specialisatie is dit niet anders. Alleen vaak zit het portfoliogesprek geïntegreerd in een opleiding (zoals bijvoorbeeld bij het begeleidingstraject tot Kinderoefentherapeut). Bij het traject tot Bekkenoefentherapeut is dit niet zo, daarom is dit onderdeel apart toegevoegd.

 • Hoe werkt het portfoliogesprek?

Tijdens het portfoliogesprek wordt geëvalueerd of je bekwaam bent in alle specialisatie-specifieke competenties en daarmee voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie. We begrijpen dat het voor iemand die al veel ervaring heeft in een bepaalde specialisatie, vreemd voelt om aan te moeten tonen dat je bekwaam bent in deze specialisatie. De VvOCM moet echter op een bepaalde manier inzichtelijk krijgen of iemand voldoet aan het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie. Vandaar dat er voor dit portfoliogesprek is gekozen. Het portfoliogesprek wordt afgenomen door een lid van het platform Bekkenoefentherapie en een externe assessor.

De kosten voor een portfoliogesprek betreffen €300,-. Meer informatie kun je vinden in de volgende documenten:
Aanvraagformulier portfoliogesprek Bekkenoefentherapie en Beoordelingsformulier portfolio.

Register Bekkenoefentherapeut

Oefentherapeuten die zich nog willen gaan bekwamen tot Bekkenoefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut:
 

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Werkervaring

Minimaal één dagdeel per week bekkenpatiënten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie).

= ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes (zie bijlage 1).

Basisscholing*

 Voltooien van vier basisscholingen (mits geaccrediteerd op moment van starten):

 1. Basiscursus Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief (NPi)
 2. Bekkenpijn tijdens en na Zwangerschap (Cecile Röst)
 3. De cursus onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten (PMSC).
 4. De cursus ‘begeleiding bij peripartum pelvic pain’ (PMSC).

 

Verdiepende scholing**

Voltooien van twee aanvullende/ verdiepende cursussen uit onderstaand rijtje (mits geaccrediteerd op moment van starten).

 1. Bekkenbodem en seksualiteit (NPI)
 2. Bekkenbodem in relatie tot de darm (NPI)
 3. Rugklachten en bekkenklachten (NPI) 
 4. Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie (NPI)

Portfoliogesprek

Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie en het voeren van gesprek waarin je uitlegt waaruit blijkt dat je over de genoemde competenties beschikt. N.B: de cursussen die je volgt zijn voornamelijk gericht op de competenties ‘vakinhoudelijk expert’ en ‘communicatie’. In dit portfolio gesprek dien je dus ook aan te tonen hoe je aan de andere competenties gewerkt hebt en hier competent in bent.

* Deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria (2015-2020).
** De oudste scholing mag niet langer dan 10 jaar voorafgaand aan de registratie gevolgd zijn. De meest recente scholing mag niet langer dan 3 jaar geleden gevolgd zijn.

Diagnosecodes bekkenoefentherapie

Als bekkenoefentherapeut kun je gebruik maken van onderstaande diagnosecodes:
6026    Bekkenregio  Spier-, pees- en fascie aandoeningen
6088    Bekkenregio  Urologie
6089    Bekkenregio  Gynaecologie
6486    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Urine incontinentie
6488    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Urologie
6489    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Gynaecologie

Menzis
Menzis heeft als enige verzekering een beperking gezet op het aantal declarabele codes voor bekkenoefentherapeuten.
De volgende codes mogen gebruikt worden:

6088 + 6488 + 6089 + 6489

 

Herregistreren? Lees hieronder hoe je je werkervaring kan aanleveren.

Op het moment dat er een herregistratie plaats moet vinden, is het de bedoeling dat er werkervaring moet worden aangeleverd. Deze werkervaring wordt bekeken aan de hand van de diagnosecodes bekkenoefentherapie. Mocht een code bekkenoefentherapie niet op 2006 of 2008 gedeclareerd kunnen worden, dan op 2000. Het telt dan namelijk wel mee voor de herregistratie.

Platform Bekkenoefentherapie


Het platform Bekkenoefentherapie is onderdeel van de VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Bekkenoefentherapeuten (en Bekkenoefentherapeuten in opleiding). Het platform Bekkenoefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de Bekkenoefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars (prestatiecode) maar biedt ook mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen.

Bestuursleden platform

 • Suzanne van Ee (voorzitter)
 • Myrke Ritskes
 • Inge Verhoeven
 • Fabiana di Mango

Het platform is te bereiken via: Bekkenoefentherapie@vvocm.nl