Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Wet- en regelgeving

Word lid van VvOCM

Wet- en regelgeving

Het is belangrijk om inzicht te hebben in wetgeving in de zorg voor oefentherapeuten. Er zijn veel wetten en regels waar je als (beginnend) oefentherapeut rekening mee moet houden.

VvOCM helpt je om je weg te vinden in het complexe landschap van wetgeving in de zorg. Je vindt hier overzichten van de wetten, regels en meldcodes die gelden voor oefentherapeuten. We houden de informatie kort en overzichtelijk. Wil je meer weten over een specifieke wet? Je vindt op elke pagina links naar uitgebreide informatie van overheidsinstanties.

 

Deze webpagina is onder constructie. We vullen de teksten binnenkort verder aan.

Overzicht wetgeving

Let op: deze webpagina is onder constructie. We vullen de teksten binnenkort verder aan.

 

Algemene wetgeving

Wetgeving kwaliteit in de zorg

Wetgeving praktijkvoering in de zorg

  • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
  • Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie)

Algemene zorgwetgeving

  • Wet BIG
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Disclaimer

VvOCM stelt informatie over wetgeving beschikbaar als service voor onze leden. VvOCM accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie voor schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze informatie. Elke oefentherapeut is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen volgens de betreffende wetgeving.