Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

DCSPH

Ook lid worden van de VvOCM?

DCSPH

Per 1 januari 2020 is de uniforme lijst DCSPH ingevoerd. Uniformering van de codelijst is één van de actiepunten uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg. De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars.

Met de nieuwe lijst gaan we van 4823 (theoretisch mogelijke) diagnosecodes naar 1490 codes. Maar belangrijker is dat de diagnosecodes door zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier worden gebruikt. De uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars en KNGF, VVOCM en Vereniging van huidtherapeuten.

Per code staat er in de nieuwe lijst omschreven waar de code voor bedoeld is en wanneer deze ingezet mag worden.

Wat betekent dit concreet? Behalve dat het minder administratie oplevert, zorgt de nieuwe lijst er ook voor dat er minder discussie kan ontstaan per code. Daardoor zullen ook het aantal foutmeldingen en correcties aanzienlijk verminderen waardoor ook administratieve lastendruk afneemt. De softwareleveranciers hebben inmiddels de systemen aangepast. 

Klik op deze link voor het Excel-bestand met codes (versie 2023)
 

Let op: om alle informatie op deze pagina te lezen moet je ingelogd zijn.

Tarieven en prestatiecodes

Je gaat de behandelingen van jouw praktijk bij de zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Wat heb je daarvoor nodig? 

  • De juiste tarieven en prestatiecodes. Op de website van de NZa vind je actuele documenten met alle declaratiecodes en -beschrijvingen. Ook wordt vermeld welke codes wel en niet samen gedeclareerd mogen worden. Check ook de meest recente prestatiebeschrijvingen. 

  • Je contracten met de zorgverzekeraars om te checken welke diensten wel, en welke niet worden vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars  je bijvoorbeeld een telefonische behandeling declareren, maar bij anderen weer niet. 

  • Een declaratieprogramma waarin de meest recente tarievenlijst en codelijst goed zijn ingesteld. Je software-beheerder kan je hierbij helpen.