Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

DCSPH

Ook lid worden van de VvOCM?

DCSPH

Per 1 januari 2020 is de uniforme lijst DCSPH ingevoerd. Uniformering van de codelijst is één van de actiepunten uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg. De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars.

Met de nieuwe lijst gaan we van 4823 (theoretisch mogelijke) diagnosecodes naar 1490 codes. Maar belangrijker is dat de diagnosecodes door zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier worden gebruikt. De uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars en KNGF, VVOCM en Vereniging van huidtherapeuten.

Per code staat er in de nieuwe lijst omschreven waar de code voor bedoeld is en wanneer deze ingezet mag worden.

Wat betekent dit concreet? Behalve dat het minder administratie oplevert, zorgt de nieuwe lijst er ook voor dat er minder discussie kan ontstaan per code. Daardoor zullen ook het aantal foutmeldingen en correcties aanzienlijk verminderen waardoor ook administratieve lastendruk afneemt. De softwareleveranciers hebben inmiddels de systemen aangepast. 

Klik op deze link voor het Excel-bestand met codes (versie 31-08-2020)
Klik op deze link voor de toelichting en handleiding van de lijst

 

Let op: om alle informatie op deze pagina te lezen moet je ingelogd zijn.