Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Marktscan eerstelijns bewegingszorg

donderdag 8 augustus 2013 / Categorieën: Niet-leden

De NZa heeft de marktscan eerstelijns bewegingszorg en de daarbij behorende beleidsbrief gepubliceerd. Deze marktscan geeft een beeld van de sector Bewegingszorg in de periode 2008-2013. De marktscan is een vervolg op en een verdieping van de in mei 2012 uitgebrachte marktscan bewegingszorg. De NZa volgt de ontwikkelingen in deze markten en brengt jaarlijks een aantal marktscans uit die op een systematische wijze de stand van zaken op een (gedeelte van een) bepaalde markt weergeven. De resultaten van de marktscan bieden inzicht in de werking van de regulering en kunnen leiden tot aanpassing van het toezicht.

De eerstelijns bewegingszorg is voor deze marktscan afgebakend tot de eerstelijnszorg die door de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie wordt verleend. Omdat er grote verschillen zijn in de mate waarin gegevens over deze beroepsgroepen beschikbaar zijn heeft het in deze marktscan geschetste beeld met name betrekking op de fysiotherapie en de oefentherapie.

Vorige artikel DystonieNet symposium
Volgende artikel Reactie Paramedisch Platform op onderhandelingsakkoord

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl