Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Zorgverzekeraars flink onder vuur in begrotingsdebat

donderdag 20 november 2014 / Categorieën: Niet-leden

De zorgverzekeraar is de kop van jut tijdens het eerste termijn van de begrotingsbesprekingen van het ministerie van VWS [op woensdag 19 november] in de Tweede Kamer. Verzekeraars voeren hun publieke taak niet goed uit en kopen een aantal veel geroemde zorgvormen niet of nauwelijks in. Bovendien eisen Kamerleden dat verzekeraars overtollig opgepot geld laten terugvloeien naar de premiebetalers.


Verzekeraars hebben een enorm legitimiteitsprobleem en er is bovendien veel te weinig tegenmacht georganiseerd tegenover verzekeraars. De oppositie ging hierover woensdag met name met regeringspartij PvdA het debat aan. 'Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat zorgverzekeraars momenteel inkopen op prijs en niet op kwaliteit', zegt CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. 'Het kan toch niet zo zijn dat we de regie van het zorgstelsel overlaten aan een partij die kwaliteit klaarblijkelijk van ondergeschikt belang acht?' Het is een van de vele verwijten die door verschillende fracties worden gemaakt aan het adres van de zorgverzekeraars. Zo wijst Bruins Slot op een aantal vernieuwende zorgvormen die niet of nauwelijks worden ingekocht door verzekeraars. Ze noemt onder andere de functie van praktijkondersteuner voor huisartsen. Hoewel alle partijen van links naar rechts eens zijn dat er meer praktijkondersteuners moeten komen, worden ze momenteel nauwelijks ingekocht. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde 'meekijkconsult' in de eerste lijn. Bovendien hangen verzekeraars momenteel zoveel inkoopcriteria aan het persoonsgebonden budget (pgb), dat die bijna niet aan te vragen is door verzekerden.

Te grote reserves
'Waar is die keuzevrijheid van patiënten in dit nieuwe zorgstelsel?', vraagt Kamerlid Reinette Klever (PVV) zich af. 'Je kunt eenmalig kiezen voor een zorgverzekeraar die vervolgens allerlei beslissingen neemt over welke zorg wel en niet geleverd kan worden op een totaal niet transparante wijze.' Klever wijst in haar betoog vervolgens op de veel te grote reserves die verzekeraars momenteel oppotten. 'Zelfs als je de allerhoogste solvabiliteitseisen van Europa en de Nederlandse Bank in je berekeningen meeneemt, dan nog staat er drie miljard euro te veel op de bankrekeningen van verzekeraars. Dit geld moet terug naar de premiebetalers.' Volgens VVD-Kamerlid Arno Rutte wordt Klever wat betreft haar laatste uitspraak op haar wenken bedient. 'Vandaag is bekend geworden dat alle verzekeraars hun reserves hebben aangesproken om de premies te dempen.'

Artikel 13
Met name Kamerlid Lea Bouwmeester van regeringspartij PvdA krijgt het vuur aan de schenen gelegd. Bouwmeester is met de oppositie van mening dat verzekeraars nu niet goed voldoen aan de publieke taken. Ze wil dat de minister verzekeraars dwingt om zich publiek te verantwoorden over hun reilen en zeilen. Bouwmeester wil echter niet, zoals onder andere SP-Kamerlid Renske Leijten voorstelt, afstand nemen van het schrappen van artikel 13. 'Ik vind wel dat de vrije artsenkeuze alleen kan worden afgeschaft wanneer verzekeraars hun taken goed uitvoeren', zegt Bouwmeester. 'Ik roep de minister dan ook op om daar bij haar wetswijziging voor de vrije artsenkeuze zeer kritisch naar te kijken.' Vandaag reageert het kabinet in tweede termijn op de vragen van het parlement.

 

 

Bron: Zorgvisie / door Wouter van den Elsen - 20 nov 2014 

 

 

Vorige artikel Wat en hoe over pensioenverzekering voor oefentherapeuten
Volgende artikel Documenten nav RAV 29/10/2014

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl