Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Zorgverzekeraars: contracten en tarieven

vrijdag 27 september 2013 / Categorieën: Niet-leden

Afgelopen week heeft één van onze leden een oproep gedaan om aan te sluiten bij een zorgmakelaar. Deze oproep is ontstaan uit onvrede met de aangeboden contracten voor 2014 en de bijbehorende tarieven. De rol en inspanningen van de VvOCM komen hierbij automatisch ter sprake. Een korte toelichting op de positie van de VvOCM in dit geheel. 

De VvOCM is het hele jaar door gesprekspartner van alle zorgverzekeraars. Viola Zegers en Doreth van den Heuvel zitten namens de oefentherapeut aan tafel. Deze gesprekken moeten in een breed perspectief worden gezien en gaan vooral over inhoud en kwaliteit van zorg. Voorbeelden van onderwerpen van gesprek zijn de kwaliteitstoets (ontwikkelen eigen cliëntervaringsonderzoek i.p.v. beheersaudit), kinderoefentherapie op school, maatwerkafspraken voor PSOT en differentiatie. Daar waar nodig schuift een inhoudsdeskundige aan namens het platform kinderoefentherapie en/of platform PSOT. We hebben in 2013 een constructieve houding van de zorgverzekeraars bij deze onderwerpen ervaren. 
 
Waarover de VvOCM in ieder geval niet met zorgverzekeraars mag onderhandelen zijn de tarieven. We zouden dat wel willen, maar overtreding wordt fors beboet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM – voorheen NMa). Uiteraard proberen we wel binnen de grenzen van de wet aandacht te vragen voor de financiële situatie van de oefentherapeuten en zichtbaar te maken in hoeverre de tarieven kostendekkend zijn. Dat we hier soms ook wel gehoor voor vinden blijkt bijvoorbeeld uit het verbijzonderde tarief voor PSOT van VGZ en Multizorg in 2014. 
 
We merken nu dat VvOCM-leden de positieve ervaringen van de VvOCM met de zorgverzekeraars niet los zien van de vastgestelde tarieven. Hoewel we dit begrijpen is er echter geen enkele relatie. Viola Zegers reageert hierop: “Uiteraard zijn ook wij erg teleurgesteld in de contracten van een aantal verzekeraars en met name de achterblijvende tarieven. Dat hebben we deze zorgverzekeraars direct kenbaar gemaakt. De onvrede begrijp ik, want dit raakt jou en jouw praktijk meteen. Ook de roep om een zorgmakelaar te willen inschakelen is dan begrijpelijk. Wel is het belangrijk één en ander in het juiste perspectief plaatsen. Ik verwacht namelijk dat zorgmakelaars tegen dezelfde beperkingen aan gaan lopen als de VvOCM. De ACM laat weliswaar een opening voor zorgmakelaars, maar wel binnen de kaders van de Mededingingswet. Die verbiedt het om voor groepen te onderhandelen en collectieve prijsafspraken te maken. De zorgmakelaar zal alleen op het niveau van individuele dossiers andere afspraken kunnen maken - als de zorgverzekeraar daar open voor staat. Dat zal vermoedelijk alleen mogelijk zijn als het een echt afwijkend zorgaanbod van een oefentherapeut betreft.”
 

We willen alle leden graag deze nuancering meegeven, zodat zij deze kunnen meewegen bij een beslissing om al dan niet aansluiting te zoeken bij een zorgmakelaar.

Vorige artikel Achterbanvergadering regio 8 Brabant/ Zeeland
Volgende artikel Regiovergadering Midden Nederland op 7 oktober a.s.

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl