Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Oproep: bedrijfsoefentherapeuten gezocht voor deelname focusgroep over integratie van arbeidsparticipatie in het methodisch handelen

maandag 7 januari 2019 / Categorieën: Niet-leden

 

Het werk is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden (deels) veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Binnen de gezondheidszorg is echter onvoldoende aandacht voor het werk van de cliënt, wat ertoe kan leiden dat cliënten langzamer of minder goed herstellen. Ook het verwijzen naar en het samenwerken met andere (arbo)zorgverleners kan beter. Met de inzichten uit deze focusgroep zetten we in op het verbeteren van de aandacht voor werk in het therapeutisch handelen.

 

Titel project                ‘Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming’ 

Doel project:              het verbeteren van de aandacht voor het werk van de cliënt door de fysiotherapeut, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners (oefentherapeut, ergotherapeut).

Projectuitvoering:        Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Samenwerking met:     Saxion Hogeschool en Centrum Werk Gezondheid 

Subsidiegevers:          ZonMw en het Wetenschappelijke College Fysiotherapie van het KNGF 

 

Wat vragen wij van u?

Voor de eerste fase van dit project zijn we op zoek naar bedrijfsoefentherapeuten die deel willen nemen aan een focusgroep over de integratie van arbeid binnen het methodisch handelen.
In deze focusgroep gaan we in op:

·         Uw visie op het integreren van arbeid binnen het handelen van de algemeen fysiotherapeut, oefentherapeut en ergotherapeut.

·         Op welke manier samenwerking tussen de diverse professionals gefaciliteerd kan worden

·         Suggesties voor het inhoudelijk ontwikkelen van praktische tools die werkgericht werken ondersteunen en die we in 2019 binnen de fysiotherapie onderzoeken op effectiviteit.

Criteria voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan de focusgroep moet u ervaring hebben in het behandelen van werkende cliënten met musculoskeletale klachten in de 1e lijn en dient u bedrijfsoefentherapeut te zijn.

 

Praktische informatie

Er zullen focusgroepen gehouden worden in Nijmegen en Amersfoort:

Nijmegen: vrijdag 8 februari 2019 van 14.30 – 16.30 uur

Amersfoort: woensdag 13 februari van 17.30 – 20.00 uur

 

Indien u niet beschikbaar bent op de aangegeven data maar wel geïnteresseerd bent om deel te nemen dan kunt u contact opnemen, wellicht dat het mogelijk is om bij voldoende belangstelling nog een extra bijeenkomst te organiseren.

U ontvangt als dank voor uw deelname een cadeaubon van 50 euro en een reiskostenvergoeding.

 

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven?

Neemt u dan contact op met: Wiebke.Oswald@han.nl

 Projectteam Werk aan de Winkel

 

Vorige artikel Gratis online scholing over het werken met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Volgende artikel Speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering Frisia

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl