Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Aanvraagprocedure intercollegiaal overleg

maandag 7 juli 2014 / Categorieën: Niet-leden

De procedure voor het toekennen van accreditatie voor intercollegiaal overleg is gewijzigd, waardoor de controle

aan het eind van het kalenderjaar efficiënter verloopt. Net als voorheen wordt er eerst een voorlopige accreditatie

toegekend aan het begin van een kalenderjaar en worden de punten pas definitief toegekend aan het eind van het

jaar zodra alle documenten zoals notulen zijn bijgevoegd en akkoord zijn bevonden.
 

Zodra de presentie was toegevoegd, waren voorheen de punten direct zichtbaar in het portfolio van geregistreerde. Nu komt bij de activiteit op de status ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de punten pas worden bijschreven zodra aan het eind van het jaar is voldaan aan alle voorwaarden die horen bij de accreditatieaanvraag. 

 

Het is belangrijk dat kringbegeleiders of de aanvraagverantwoordelijke tussentijds de notulen uploaden van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en niet wachten tot het eind van het jaar. Dit in verband met geregistreerden die voor het eind van een kalenderjaar herregistratie willen aanvragen en de punten nodig hebben.

Voor geregistreerden die de punten nodig hebben voor een herregistratie, wordt daarom aangeraden om bij de

kringbegeleider na te gaan of de notulen van de tot dusver ingevoerde presenties, zijn toegevoegd bij de accreditatie.

De beoordelaar kan dan met behulp van het accreditatie ID-nummer van de kring, de beschikbare notulen

inzien en de activiteit individueel tussentijds beoordelen.

Vorige artikel ALV-verslag beschikbaar
Volgende artikel Voorlichtingsbijeenkomsten Achmea

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl