Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

WKKGZ proof

maandag 12 december 2016 / Categorieën: Niet-leden

 

Wkkgz proof

Veel vragen komen er binnen van leden of zij wel Wkkgz-proof zijn. Tijdens de ALV van 21 november jongstleden hebben we over deze wet en de consequenties daarvan een korte presentatie gehouden. Een meer uitgebreide versie daarvan is te vinden op onze website.
Naast de stappen die u eerder dit jaar heeft moeten implementeren in de praktijk als de vergewisplicht (stap 1) en het veilig incident melden (stap 2) nu de laatste stap (3) moet invoeren. Deze laatste stap is het aansluiting zoeken bij een geschilleninstantie. Bent u lid van de VvOCM dan hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen omdat de VvOCM dat collectief voor u heeft geregeld en de regeling is ondergebracht bij het kwaliteitsregister paramedici. De stappen die u wel zelf moet nemen zijn:

 
  • Nagaan of de informatie voor cliënten waarin u hen verwijst naar het klachtenformulier klachtenloket paramedici op uw website of anders goed toegankelijk is.
  • Nagaan of uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandsverzekering rekening heeft gehouden met de ontwikkelingen Wkkgz en u uw kosten gedekt zijn in het geval er een klacht/geschil tegen u zal worden ingediend. Bent u verzekerd bij de VvAA dan geldt dat de premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 2017 alleen wordt geïndexeerd. Het indexpercentage bedraagt 0,2%. De premie voor de rechtsbijstandverzekering wordt verhoogd met 8,4%. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvOCM en de VvAA
  • Wilt u meer weten over de Wkkgz kijk dan op onze website van de VvOCM. Ook kunt u de door de VvAA in juni en in oktober gehouden webinar over dit onderwerp terugzien door te kikken op deze link.

 

Vorige artikel Benieuwd naar mijnvvocm.nl?
Volgende artikel Regio vanaf 2017

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl