Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

VvOCM ontmoet Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)

maandag 20 april 2015 / Categorieën: Niet-leden

Onlangs is er contact geweest tussen de VvOCM en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). interim voorzitter Frans Koornberg en Diana van Langerak (Sectiedireceur Zorg Thuis / Bestuurssecretaris bij BTN) hebben in een kennismakingsgesprek ideeën uitgewisseld. Hieronder een korte uitleg over BTN en de leden van deze brancheorganisatie.

 

BTN is een branchevereniging voor zorgorganisaties in de VVT en de kraamzorg. De leden van BTN zijn ondernemende organisaties die graag buiten de kaders denken en de grenzen opzoeken bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden waarbij de cliënt altijd centraal staat. BTN ondersteunt haar leden daarin op verschillende manieren. 

 

BTN is opgedeeld in verschillende secties: sectie Kraamzorg, sectie Zorg Thuis en sectie Welzijn. Als branchevereniging behartigt BTN de belangen van de leden door goede contacten en regelmatig overleg met stakeholders als het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hiermee oefent BTN invloed uit op het beleidsproces en neemt een belangrijke positie in als het gaat om standpunt bepaling. Daarnaast ondersteunt BTN de leden door kennis- en informatieoverdracht en ontwikkeling. Hiervoor is o.a. een helpdesk en een klachtencommissie beschikbaar. Daarnaast denkt BTN actief met leden mee als het gaat om de ontwikkeling van vernieuwende ideeën en oplossingen. Hierdoor is innovatie een belangrijk thema voor BTN en de leden. BTN stimuleert de ondernemersgeest van de leden en draagt hier zo veel als mogelijk aan bij door o.a. een Koploperprogramma en het regelmatig organiseren van een Masterclass. 


De leden van BTN

 

De leden van BTN zijn veelal extramuraal georiënteerde organisaties ontstaan vanuit ondernemerschap en kansen op de markt. Dit uit zich bijvoorbeeld in zorg voor specifieke doelgroepen of zorg die op een vernieuwende manier wordt ingevuld. Door de hervorming in de langdurige zorg verandert er veel voor de leden, maar zien zij ook veel nieuwe kansen. Hierbij zien zij, en BTN, met name kansen in de versterking van de 1e lijn en de samenwerking daarbij tussen partijen. Momenteel oriënteren leden van BTN zich op wat er in hun omgeving speelt en welke partijen een rol spelen. 

 

 

Een samenwerking tussen BTN leden en de oefentherapeuten Cesar – Mensendieck zou hierbij voor beide partijen van toegevoegde waarde kunnen zijn. De VvOCM heeft vertrouwen in een goede samenwerking tussen beide organisaties.

Vorige artikel test idas
Volgende artikel Filmpje over bekkenoefentherapie of oefentherapie bij chronische pijn

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl