Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Onderzoek paramedische herstelzorg COVID-19

Onderzoek paramedische herstelzorg COVID-19

woensdag 18 november 2020 / Categorieën: Niet-leden

De oefentherapeut speelt een belangrijk rol in de revalidatie van COVID-19 patiënten. VvOCM neemt daarom deel aan een multidisciplinair onderzoek onder leiding van het Radboud UMC naar de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Het onderzoek gaat  31 december van start en wordt gefinancierd door ZonMw.

Helpt paramedische herstelzorg de gezondheidstoestand te verbeteren?

De onderzoekers verwachten dat de gezondheidstoestand van patiënten met COVID-19 zal verbeteren na een paramedische behandeling, waardoor deze personen beter fysiek, psychisch en mentaal functioneren en weer mee kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast wordt onderzocht of er factoren zijn die de effectiviteit van de paramedische herstelzorg kunnen beïnvloeden. Verder geven de bevindingen patiënten en hun naasten als ook behandelaars en verwijzers inzicht wat zij kunnen verwachten van paramedische herstelzorg.

Over het onderzoek

In het onderzoek worden patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezoeken, over de tijd gevolgd. De onderzoekers bestuderen hiervoor in het verleden verzamelde gegevens van mensen die al eens paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast worden nieuwe patiënten gevolgd met behulp van vragenlijsten. Samen met professionals, patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers is daarvoor een specifieke vragenlijst ontwikkeld. Tevens gaan de onderzoekers patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers interviewen over hun ervaringen ten aanzien van paramedische zorg.

Dit onderzoek is mogelijk door een unieke samenwerking van diverse partijen op het gebied van paramedische zorg: acht kennisinstellingen (Universiteiten, Hogescholen en het Nivel), patiëntvertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties, de paramedische beroepsorganisaties (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Ergotherapie Nederland, Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie), de huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland. 

Vergoeding van paramedische herstelzorg

Sinds 18 juli 2020 wordt paramedische zorg voor patiënten met COVID-19 tijdelijk vergoed via de basisverzekering. Dit gebeurt via een voorwaardelijke toelating, omdat er nog geen bewijs is dat paramedische gezondheidszorg bij patiënten met COVID-19 effectief is.

Lees meer over de voorwaardelijke toelating van paramedische herstelzorg

Vorige artikel Advertorial: Basistraining Focusing: voorjaar 2021
Volgende artikel Vernieuwde beroepsprofielen oefentherapeut

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl