Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Verslag IO begeleidersavond dinsdag 27 jan. 2015

zaterdag 31 januari 2015 / Categorieën: Niet-leden

IO begeleiders avond dinsdag 27 januari 2015

Aanwezig:  Esther Elzakkers, Ans Kragten, Miranda van Es, Jolande Plug ( notulist) regioteam

Aanwezig: Karin de Baets ( io 5 en 6); Martine van Kaathoven ( io 2 - BZ); Wiesje Aarts en Dorine Westerduin (  io 4- BZ); Claudia Lambregts en Miranda van Es ( io 3); Karin Noorman ( io 1);  Enna Bouten ( io  8- BZ); Annemieke de Feiter ( io 7- BZ), Hella Wams ( io 7- BZ)

Afwezig:  Debby Roovers, Ilse Nagtegeller, Nicolette Blom

Esther Elzakkers zit de avond voor.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

  • Knelpunten in je io groep

  • Waar heb je ondersteuning nodig

  • Opkomst van jullie io groep i.v.m. specialisaties van NCP, PSOT, kinder-en bekkenoefentherapie

  • Nieuwe bekkenrichtlijn

  • Nieuwe verslagleggings richtlijn

  • Io als communicatiemiddel / aanspreekpunt vanuit regioteam en VvOCM

  • Herregistratie juni 2015, vanaf juni IPO eens per 5 jaar verplicht ( levert 10 punten op)

  • Interessante onderwerpen voor io graag delen; zo ook succes verhalen.

Reactie op jaarverslagen:

Sommige verslagen mogen wat worden uitgediept. Bij KP moet je laten zien dat je kwaliteitsinstrumenten gebruikt.

Annemieke de Feiter (  Deze io is geaccrediteerd).  Annemieke heeft het gevoel dat in het verslag de kwaliteits instrumenten steeds dubbel opgesomd moeten worden.

Karin de Baets:

Loopt aan tegen kwaliteitsinstrumenten – hoe zet je deze in. Met name ter accreditatie van de io.

Goede opkomst.

Cursus patiëntveiligheid, was afgekeurd, de punten werden niet toegekend na indienen bij KP

Spreker tijdens io: hoe notuleer je  dat ter goedkeuring voor KP

Hella geeft aan dat je een reflexie verslag kunt invullen

Annemieke geeft aan: aan het einde van de io zegt ieder wat zij ervan geleerd heeft ( mondeling)

Noot notulist: dit zou dan wel in de notulen genoemd moeten worden?! Dus hoe notuleer je.

Martine van Kaathoven:

De motivatie is ver te zoeken; zij proberen in deze io nieuw leven te blazen. Willen bijvoorbeeld 2 onderwerpen behandelen, zodat er eigenlijk 2 io’s, dus 4 uren besteed worden op een avond. Opmerking als je dan een io mist, mis je er gelijk 2.

Aan de notulen moet gewerkt worden.

Wiesje Aarts / Dorine Westerduin

2013 ging het niet goed in de groep. Io begeleiders deden het wel goed.

Bewaken van de tijd is moeilijk. Willen graag avond meetbaar en smart maar hoe?

Willen graag bij elkaar komen voor praktijk / casuïstiek. Wat leer je en pas je dat toe en is dat meetbaar t.o.v. elkaar. Esther: hoe open ben je tegen elkaar. Wiesje: wil graag veel praktisch bezig zijn.

Dorine: Je wilt stappen doornemen, hierdoor is dan weinig tijd voor zijspoor / casuïstiek.

Je kunt bijvoorbeeld bij ingekomen vragen ruimte inplannen voor casuïstiek/ praktijk.

Claudia Lambregts:

Er is steeds minder opkomst, melden wel af, een is gestopt ander tijdelijk gestopt, weer ander heeft ook kinder-io, bij 4 aanwezigen wordt de avond afgelast. Reden afmelding is dan dat er genoeg punten zijn verzameld voor KP of dat het onderwerp niet interessant gevonden wordt ( onderwerp audit  proof> was te lang en werkt demotiverend) . Gevolg: minder informatief, wel gezellig.

Vraag: wordt een praktische avond progamma positief beoordeeld door KP? Notulen met reflexie verslag

( KP herregistratie kan lastig worden als io’s afgekeurd worden, heb je alles al ingediend, dan kun je de notulen eruit verwijderen en later met reflexie verslag opnieuw indienen)

Informatie over reflexie verslag, over accreditatie io is te vinden op de nieuwe website van de VvOCM   www.oefentherapeut.nl  Kijk bij Kwaliteit.

Karin Noorman:

Deze io is gecombineerd cesar en mensendieck, wordt redelijk bezocht en is niet geaccrediteerd.

Onderwerpen zijn vaak op praktijk gericht, patiënt veiligheid weinig mee gedaan. In 2014 avond mindfulness, beknopte notulen hier en misschien gevaar voor afkeuring?

Momenteel 4 data gepland voor 2015

Vraag: notulen en of alleen presentie lijst voldoende voor KP

Kiezen van onderwerpen vaak moeilijk. Soms wordt gedurende het jaar een onderwerp veranderd.

Het kort verbeteren verslag wordt genoemd en laat zien wat je doet bij de behandeling van een onderwerp als bijv. hygiene.

Enna Bouten:

Loopt niet lekker. Lage inzet. Wat moet geeft weerstand. Structuur te houden in de io-avond is lastig, gezellig oefenen wordt leuk gevonden , nu dus ook praktische onderwerpen.

Tip: praktisch punt als laatste plannen, anders komt van de rest weinig.

        Vroeg data en onderwerpen plannen; liefst aan het einde van het jaar plannen voor het       komende jaar.  Laat onderwerpen door iedereen aandragen en kies voor de meest genoemde.

Steeds komt de opmerking terug over de hoeveelheid io’s ( specialisaties) De algemene io is echter uitermate geschikt voor bredere en ook interessante onderwerpen die in de gespecialiseerde io’s niet aan bod komen.

Annemieke de Feiter: ( io geaccrediteerd)

De opkomst is redelijk goed. Ook hier liggen de praktijk gerichte onderwerpen het beste.

Onderwerp LOPEN met casus en film van patiënt. ( leuk idee)

Het jaarplan is afgekeurd, de doelen moeten SMART geformuleerd

Tip voor plannen van bijvoorbeeld NCP io’s:

Breda- Roosendaal- Tilburg, zelfde onderwerpen per avond, alle 3 achter elkaar gepland. Dus mis je er een, dan kun je de week erna/ervoor  bijv. naar een andere locatie. Je mist dan niks.

 

Nieuwe Bekkenrichtlijn augustus 2014

Nieuwe Verslagleggings richtlijn juni 2014 ( niet veel veranderd) Stelling:

Verzekeraars stellen steeds hogere eisen. De patiënt gebonden uren worden uitbetaald. De tijd die je met verslaglegging bezig bent staat nu niet meer in verhouding .

Soms wordt door VvOCM een onderwerp voor de io’s verplicht gesteld, dat moet er dan nog op het laatste moment tussen. Kan dit eerder kenbaar gemaakt zodat er met de planning van onderwerpen rekening mee gehouden kan worden?

Esther gaf aan dat het hebben van de structuur  regioteam > regiobegeleiders > achterban belangrijk is. De communicatie moet open en duidelijk zijn en de lijntjes kort.

 

IPO  1x verplicht per vijf jaar na herregistratie vanaf 15 juni 2015

Dit is een individueel ontwikkelingsplan. Een ander beoordeelt jou; je vult een format in ( is er nu nog niet maar komt op VvOCM site te staan)

De paramedische competenties zijn op de site van KP te vinden.

 

Favoriete onderwerpen voor io

Mindfulness, bijvoorbeeld 1 gast spreker voor 2 io’s

Oefeningen op muziek

*presentielijst en jaarverslag op de mail naar Aurelia

* registratie formulier naar Aurelia

* info op site VvOCM www.oefetherapeut.nl kopje KWALITEIT

* vraag? Waar moet een niet geaccrediteerde io aan voldoen. Zie site VvOCM

* 2015 NCP > verschillende io’s. Is samenvoegen io’s een idee?

* Idee: Stuur data naar alle begeleiders en die geven alles door aan Esther, zodat zij van elke io de data kent. Kom je in de problemen voor Kp punten betreffende de socialisatie ( 40 p.) dan kun je altijd nog een io inhalen. Bel Esther dus hiervoor.

 

Tijd voor een hapje en drankje.

Dank allemaal voor jullie komst!

Dank Esther voor het initiëren van deze avond en de goede voorbereiding.

 

 

Vorige artikel Wat ga jij doen met de Wmo?
Volgende artikel Uitnodiging 1ste regioavond Noord Holland op 26 maart

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl