Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Verlies van werkgelegenheid in zorg: maatregelen geboden

dinsdag 22 april 2014 / Categorieën: Niet-leden

Werknemersorganisatie FBZ heeft dinsdag 22 april 2014 het Sectorplan voor de Zorg ondertekend, evenals CNV Publieke Zaak en NU’91 en de betrokken brancheorganisaties in de zorg. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met minister Asscher van SZW en staatssecretaris Van Rijn van VWS. Met het sectorplan gaan werknemers en werkgevers samen aan de slag om de problemen aan te pakken die door bezuinigingen en hervormingen ontstaan op de arbeidsmarkt in de zorg. Begeleiding van werk naar werk en de instroom van jongeren staat daarbij centraal.

 

FBZ vindt het van belang dat er een impuls wordt gegeven om werknemers, die door de bezuinigingen van het kabinet hun werk kwijt zullen raken, van werk naar werk te begeleiden. Het sectorplan draagt daaraan bij. Desondanks zal nog steeds sprake zijn van veel verlies aan werkgelegenheid in de zorg. De gevolgen van de aanstaande hervormingen en bezuinigingen zijn nu al duidelijk merkbaar op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn onzeker over welke zorg nog bij hen ingekocht zal worden en wat de veranderingen voor hun organisatie gaan betekenen. Bij veel werknemers bestaat daardoor onzekerheid over hun baan en toekomst.

 

Mobiliteit

Begeleiding van werk naar werk is dan ook een belangrijk punt waarop FBZ inzet tijdens de dagelijkse onderhandelingen over sociaal plannen in de instellingen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers permanent oog hebben voor de inzetbaarheid van werknemers en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Bij werknemers die hun baan kwijtraken, moet gekeken worden naar hun kansen voor aansluiting op de arbeidsmarkt. Het sectorplan voorkomt de ontslaggolf niet, maar voorziet in een grootschalige aanpak voor bijscholing of omscholing naar ander werk. FBZ zet zoveel mogelijk in op behoud van werk, zodat er zo min mogelijk kapitaalverlies ontstaat: geen goed opgeleide zorgprofessionals aan de zijlijn. Daarnaast is de positie van de zorgprofessional een blijvend aandachtspunt: hoe kunnen zij hun werk goed blijven doen? Het belang van goede zorg staat voor de FBZ voorop.

 

Gezamenlijke aanpak

Het Sectorplan voor de Zorg gaat uit van cofinanciering door SZW en de werkgevers in de zorgsectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zo stelt SZW 100 miljoen beschikbaar naast de 100 miljoen uit de drie zorgsectoren. Dit vangt een deel op van de negatieve effecten voor de arbeidsmarkt door de bezuinigingen in de zorg.

 

VvOCM en FBZ
De VvOCM is voor de sociaal-economische belangenbehartiging van de intramuraal werkzame oefentherapeuten aangesloten bij de FBZ.

Vorige artikel Nieuwe Wmo zet domotica buiten spel
Volgende artikel Resultaten vragenlijst Bekkenoefentherapie

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl