Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Update DBC Geriatrische revalidatie / CONO

maandag 30 maart 2015 / Categorieën: Niet-leden

In september 2014 hebben we al bericht over de onduidelijkheid over de DBC-structuur binnen GGZ en Geriatrische revalidatiezorg. De oefentherapeutische zorg, die tot nu toe onder fysiotherapie werd gedeclareerd, zou niet meer worden vergoed, omdat de regels zijn aangescherpt. Zie ook het eerdere bericht hier op het Beweegplein.

 

 

We zijn blij om te kunnen melden dat er eindelijk een positief geluid is gekomen rond dit onderwerp. in een reactie van het ministerie van VWS aan de VvOCM stelt zij het volgende:

 

Vanuit uw organisatie is bij DBC-Onderhoud een verzoek ingediend voor een specifieke tijdschrijfcode voor de vastlegging van de bestede tijd van de Cesar-/ Mensendieck oefentherapeut in het kader van de geriatrische revalidatie behandeling. De invulling hiervan is opgenomen in het concept DBC-pakket voor 2016 waarmee de nieuwe code  per 1 januari 2016 beschikbaar komt.  In de periode tot 2016 kan de bestede patiëntgebonden tijd van de Cesar- / Mensendieck oefentherapeut verantwoord worden onder de bestaande tijdschrijfcode van de fysiotherapie.

 

Daarnaast is het voornemen om per 2016, voor zowel de GRZ als MSR, de vastlegging van de AGB-code van de uitvoerder op zorgactiviteitniveau verplicht te stellen. Hierdoor wordt tevens de bijdrage van de Cesar en Mensendieck oefentherapeut aan de behandeling zichtbaar. Deze verplichting wordt opgenomen als onderdeel van de beleidsregels van de NZa die medio 2015 worden vastgesteld.

 

 

Voor wat betreft de GGZ:

VWS is inderdaad in overleg met de NZa over de CONO beroepentabel. De termijn  waarover hier duidelijk zal komen is  helaas onduidelijk. Ik kan u alleen zeggen dat het overleg loopt.

Vorige artikel Herinnering: VvOCM-ledenenquête 2015!
Volgende artikel AV Amsterdam polis: fysio en oefentherapie apart vergoed

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl