Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Traject Visie/Missie: middag met focusgroepen

vrijdag 16 oktober 2015 / Categorieën: Niet-leden

Sinds begin 2015 werkt het VvOCM-bestuur en –bureau aan een heroverweging van de missie/visie. Op zoek naar de kernwaarden van de oefentherapeut heeft de VvOCM gesproken met de opleidingen en met verschillende vertegenwoordigers vanuit de achterban. Er is niet alleen naar binnen gekeken, maar juist ook naar buiten: Wat is er gaande in de buitenwereld? Welke ontwikkelingen zien we? Waar liggen kansen? Duidelijk is dat we in beweging moeten komen! De voorlopige resultaten zijn voor de zomer middels een enquete getoetst aan de leden. In de ALV van juni 2015 werden de eerste resultaten gepresenteerd.

 

Op maandag 28 september is in focusgroepen verder gesproken over de kernwaarden van de oefentherapeut, aan de hand van twee vragen:

-       Wie of wat is de oefentherapeut Cesar/Mensendieck in 2020 en waardoor onderscheidt hij of zij zich?
-       Wat is de rol van de VvOCM? Zijn dit de letterlijke vragen zoals gesteld door Wim Starink?
 
In kleine groepen werd gediscussieerd over deze twee vragen. Het was mooi om te zien hoe actief, betrokken en open de discussie werd aangegaan. Jong en minder jong, vanuit verschillende hoeken van het werkveld, maar duidelijk met een ‘samen staan we sterk’-opstelling. Door de tijdsdruk was men ook gedwongen om to-the-point te komen – alhoewel sommigen aangaven wel de behoefte te hebben om hier nog veel langer over door te praten. Welke punten sprongen er het meeste uit?

 

Oefentherapie
·         Oefentherapie is meer dan een middel. Oefentherapie is een uniek ambacht (helder ambacht, visie en opleiding / Oefentherapie als gilde )

·         De oefentherapeut heeft een benadering waarin de totale mens als geheel in zijn omgeving wordt ondersteund. (Totaliteit in denken en handelen informeren, ondersteunen geheel (meerdere klachten, fysiek neutraal, geheel, totale mens in zijn omgeving)
·         De oefentherapie ziet het bewegen altijd in de context. De aanpak is gericht  op functies van het lichaam, activiteit van de persoon en het participeren in de omgeving leiden tot een grote beleving van gezondheid en welbevinden.
·         De oefentherapeut is een autonome onafhankelijke generalistische zorgprofessional die werkt met zorgproducten  en een actieve rol heeft in de ketenzorg
 
VvOCM
Oefentherapeuten faciliteren in het zijn van een onafhankelijke autonome samenwerkingspartner. Waarbij oefentherapie wordt gegeven door oefentherapeuten Cesar en Mensendieck als sterk merk wordt gepositioneerd
 
Kernpunten beleid:
•       Profilering
•       Werkgelegenheid waarborgen en vergroten (PMC en PROMS)
•       Kosten, overhead en administratieve lasten verlichting
•       Grote betrokkenheid en actieve informatieve voorziening
•       Kwaliteit van zorg
 
De resultaten worden nu vertaald naar een handzaam manifest, waarmee we onze positie duidelijk kunnen neerzetten. Tijdens de ALV op 24 november wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.
 

Klik hier voor de presentatie van 28 september 2015: Deel 1 en Deel 2.

 
 

 
 

 

Vorige artikel Regioledenvergadering Noord Nederland 3 november
Volgende artikel Overleg PSOT en PSFT

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl