Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Toelichting aanpassing premie VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering voor Oefentherapeuten 2020

woensdag 4 december 2019 / Categorieën: Niet-leden

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Per 1 januari 2020 wordt de premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor oefentherapeuten met 2,8% geïndexeerd.

 

De basispremie (dus exclusief assurantiebelasting, meeverzekeren van eventuele medewerkers, extra panden, goed werkgeverschap etc) bedraagt

  

in 2019:

·         Reguliere jaarpremie oefentherapeut     € 119,86

·         Premie VvOCM leden, korting 10%         € 107,87

in 2020:

·         Reguliere jaarpremie oefentherapeuten  € 123,24

·         Premie VvOCM leden, korting 10%          € 110,92

 

Voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van klachten en claims zie   vvaa.nl/verzekeringen/medische-aansprakelijkheid

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Per 1 januari 2020 wordt de premie voor de rechtsbijstandverzekering voor oefentherapeuten geïndexeerd met 2,8%. Een uitzondering hierop vormt de module ‘Onderlinge geschillen’. Dit is een module waarbij men zich kan verzekeren voor onderlinge geschillen binnen een samenwerkingsverband.  Op deze module is naast indexering ook een premieverhoging van toepassing. Hierdoor stijgt deze premie met 12,8%. De premie gaat hierdoor van € 62,19 naar € 70,15 excl. assurantiebelasting per verzekerde collega

De rechtsbijstandverzekering is modulair opgebouwd en de premie is daarom afhankelijk van vele variabelen. VvOCM leden ontvangen 10% korting.

Vorige artikel Masterclass ‘Persistent Somatic Symptoms’ (SOLK) – omgaan met langdurig bestaande lichamelijke klachten
Volgende artikel Cursus oefentherapie bij kinderen, 5 en 26 maart 2020

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl