Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Samen blijven werken aan toekomstbestendige en betaalbare paramedische zorg

Samen blijven werken aan toekomstbestendige en betaalbare paramedische zorg

maandag 13 juli 2020 / Categorieën: Niet-leden

Zorgverzekeraars en beroepsverenigingen willen samen de komende jaren werken aan toekomstbestendige paramedische zorg. Op basis van een eerder uitgevoerd kostenonderzoek zijn zij in gesprek over de samenhang tussen kosten, betaalbaarheid en toegankelijkheid van die zorg. De partijen willen met een gezamenlijke werkagenda aan de slag om dit te verbeteren. Daarvoor hebben de betrokken beroepsverenigingen nu een eerste stap gezet.

Zorgverzekeraars herbevestigden bij de presentatie van het kostenonderzoek dat zij de uitkomsten, ook met betrekking tot de tarieven, ter harte zullen nemen. Beroepsverenigingen zeiden toe werkagenda’s op te stellen voor doelmatige en efficiënte zorg en de contouren daarvan voor de zomer te presenteren. Daaraan geven zij nu invulling. Paramedisch Platform Nederland (PPN), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben nu de eerste contouren gepresenteerd en laten daarin weten hoe zij de zorg efficiënt en betaalbaar willen houden. In gezamenlijkheid met de zorgverzekeraars wordt nu verder uitvoering gegeven aan de afspraken over het kostenonderzoek.

Kostenonderzoek
Tarief en betaalbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde normatieve kostprijs in veel gevallen hoger is dan de tarieven. Wanneer de tarieven worden verhoogd, heeft dat ook effect op de premies. Een stijging van het tarief moet daarom, in lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, samengaan met inspanningen van de beroepsverenigingen om de zorg betaalbaar te houden voor verzekerden en daarbij oog te hebben voor alle aspecten die van invloed zijn op de kostprijs. 

Het kostenonderzoek biedt verschillende aanknopingspunten waarmee alle beroepsverenigingen aan de slag kunnen om bij te dragen aan de betaalbaarheid: het verminderen van administratieve lasten, beter benoemen van start- en stopcriteria van behandelingen, stimulering van innovatie en zorgvernieuwing, meer groepsbehandelingen en meer eHealth (blended care). In de verschillende werkagenda’s voor de paramedische zorg zouden deze thema’s terug kunnen komen.

Vorige artikel Herstelzorg ernstig zieke covid-19-patiënten voorlopig ruimer vergoed
Volgende artikel Vernieuwde website de Juiste Zorg op de Juiste Plek!

More links

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl