Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Resultaten NIVEL-zorgregistratie 2014 bekend

dinsdag 22 september 2015 / Categorieën: Niet-leden

De resultaten van de NIVEL-zorgregistratie 2014 zijn bekend. In totaal hebben 58 oefentherapeuten meegedaan aan de zorgregistratie. De volgende vragen staan centraal:
1. Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de oefentherapeut?
2. Op welke wijze komen patiënten bij de oefentherapeut?
3. Wat is het zorggebruik van patiënten bij de oefentherapeut?
4. Wat is er bekend over het gezondheidsprobleem van de patiënten die de oefentherapeut bezoeken in termen van diagnoses en meetgegevens?
5. Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
6. Wat is het resultaat van de behandeling?

Kernpunten
- 72% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten is 42 jaar.

- de mediaan van het aantal behandelingen per patiënt in 2014 is 8 behandelingen (gemiddelde: 9,5)

- een kwart van de patiënten komt op eigen initiatief bij de oefentherapeut en driekwart van de patiënten komt via een verwijzer

- het aantal verwijzingen via huisarts is afgenomen; verwijzingen via een specialist is toegenomen

- het percentage patiënten dat behandeld wordt voor een chronische aandoening is de afgelopen jaren afgenomen, van 8% in 2010 naar 4% in 2014

- bij een kwart van de patiënten wordt een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de oefentherapeut

- tussen 2010 en 2014 is een toename te zien in het aandeel zittingen voor screening en intake.

Nadere uitleg
 De gegevens die op deze website over 2014 worden gepresenteerd zijn afkomstig van 58 oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, verspreid over 38 praktijken. Zij registreerden gegevens van 4.326 patiënten.

Klik hier voor de volledige rapportage. 

Toelichting NIVEL-website: links in het menu kunt u doorklikken naar de verschillende onderdelen van het onderzoek.

Vorige artikel Promotie oefentherapie tijdens informatiemarkt
Volgende artikel ZwangerTotaal: wie jarig is trakteert!

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl