Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Oefentherapie: intake en behandeling op één dag

dinsdag 13 januari 2015 / Categorieën: Niet-leden

We krijgen veel vragen binnen over het op één dag afnemen van een screening en behandeling. Op onze LinkedIn-pagina staat een lange discussie over dit onderwerp. Aanleiding is onderstaande berichtgeving eind 2014:

Vanaf 2015 kunnen consumenten die naar de fysiotherapeut gaan nog diezelfde dag behandeld worden. De Consumentenbond, patiëntenorganisatie NPCF en de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten KNGF hebben hier succesvol voor gepleit. Volgens de huidige regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogen de intake en eerste behandeling bij de fysiotherapeut niet op dezelfde dag plaatsvinden. De Consumentenbond heeft aangegeven dat dit niet in het belang van de patiënt is en is dus blij dat consumenten vanaf volgend jaar de mogelijkheid krijgen om meteen na de intake een behandeling te starten.

Let op declaratie
De Consumentenbond vindt het wel belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd worden door de fysiotherapeut. De intake en behandeling worden namelijk wel apart gedeclareerd. Goed overleg tussen de behandelaar en patiënt is dus belangrijk net als een heldere specificatie op de factuur.

 

Voor oefentherapeut was dit al zo
Veel oefentherapeuten vragen zich af of dit ook voor de oefentherapeut geldt. Het antwoord is ja. Er was namelijk geen beperking (voor fysio wel), zie uitleg hieronder van de NZa: 

"Voor de oefentherapie staat een dergelijke beperkende declaratievoorwaarde niet in de regelgeving van de NZa. Dit betekent dat op dit moment qua NZa-regelgeving geen belemmering wordt opgeworpen aan de oefentherapeut om na een screening en/of intake & onderzoek na screening/verwijzing de patiënt meteen te behandelen en dit in rekening te brengen. Dat in de praktijk de zorgverzekeraar hier in de contractering wellicht andere afspraken met de zorgaanbieder maakt, staat hier los van.

 

Let op contract zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars hebben zich te houden aan wet- en regelgeving. Daar waar deze ruimte laat, kan er echter eigen invulling gegeven worden aan beleid. Dat laatste is het geval bij het doen van screening, onderzoek en behandeling op één dag door oefentherapeuten. De NZa sluit dat niet uit, maar zegt ook niet expliciet dat het is toegestaan. Op dit onderdeel kunnen zorgverzekeraars dus eigen uitsluitingen als beleid opvoeren. Kijk voor nadere informatie over prestatiebeschrijvingen op www.nza.nl 

Vorige artikel Nieuwe cursus IO begeleiders
Volgende artikel Last minute actie: Seminar Zakelijk Succes van Bart van den Belt

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl