Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Notulen regiovergadering Brabant/Zeeland van 19 maart

vrijdag 27 maart 2015 / Categorieën: Niet-leden

http://www.vvocm.nl/Portals/1/Documents/Bekendheid/Huisstijl/vvocm-logo-fc-zonder-tekst.jpg

 

NOTULEN VAN ACHTERBANVERGADERING REGIO 8 BRABANT/ ZEELAND

Donderdag 19 maart 2015

Plaats:  Zalencomplex Familyland, Groene Papegaai 19  4631 RX Hoogerheide

Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.

Aanwezig: zie presentielijst

 • Info vanuit team

  - voorstellen Miranda van Es, de nieuwe regiomanager.

  - Hella wordt bedankt met een mooie bos bloemen voor haar 100% inzet en enthousiasme de afgelopen 5 jaar als regiomanager

  - De functie van regiomanager is dus ingevuld, maar dan komt er nu een andere functie vrij in het bestuur, die van Ans Kragten, functionaris van samenwerking. Graag horen we vanuit de regio of iemand interesse heeft in deze functie. Meer informatie wat betreft de functie op de site van de VVOCM of mail naar Ans: samenwerking.brabantzeeland@regiovvocm.nl

  - Minder goed nieuws. Zoals jullie in de mail hebben kunnen lezen is Janneke Jalving ernstig ziek. Wij hebben als bestuur gemeend haar een hart onder de riem te steken en hebben haar namens de regio en het bestuur een bos bloemen gestuurd. Vanuit deze plek willen we haar nogmaals veel sterkte toewensen met de behandelingen, die ze nog moet ondergaan.

  - 27 Januari is er een IO-begeleidersavond geweest, georganiseerd door Esther Elzakkers, functionaris professionaliteit. De notulen van deze avond staan op de site van de VVOCM. Het was een succesvolle avond. Er was veel ruimte voor openheid. Het volgende is besproken: waar loopt men tegen aan in de IO-groep en wat loopt er juist goed. Men wisselde ervaringen en ideeën uit. Ook kwamen er een aantal vragen, die later door Aurelia zijn beantwoord. Voortaan wordt er ieder jaar zo’n avond georganiseerd.

  - als regiobestuur zijn we vaak niet up to date wat betreft de praktijkadressen. Graag, wanneer er wisselingen zijn in de praktijk, nieuwe vestigingen, stoppen, ander mailadres/ telefoonnummer etc., dit  doorgeven aan Jolande Plug: bekendheid.brabantzeeland@regiovvocm.nl

   

 • Vragen vanuit regio

  Karin Oomen: komt terug op het punt dat wij als regio niet altijd bekend zijn met nieuwe vestigingen. Ze is één van de laatst afgestudeerde regioleden. Het was haar niet bekend, waar ze zich moest melden in de regio. Waarschijnlijk weten veel net- afgestudeerden dat niet. Misschien is het handig om contact op de nemen met de HU om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de regioteams. Jolande neemt contact op met de HU en Aurelia.

 • WORKSHOP ONLINE PROFILEREN/ ZORGMARKETING (Denis de Vries):

  Opbouw programma ( 2 uur):

  1. Waarom zou de moderne oefentherapeut dit willen doen, wat is het en hoe doe je dit.

  - Doelgroepen, wat zijn het en welke geldt voor de oefentherapeuten.

  - De digitale klantreis: hoe gaat in deze tijd een zorgconsument op zoek en hoe kun je daar als oefentherapeut op inspelen.

  - Vertaling naar de eigen praktijk.

  2. In deze workshop werd naast de eigen vertaling ook interactie gezocht door middel van discussie en meningsvorming.

  3. Vragen die o.a. beantwoord werden :

  - Waarom zou een praktijk deze middelen in willen zetten ?

  - Wat zijn de mogelijkheden?

  - Waar liggen beperkingen?

  - Toelichting en eerste kennismaking met de grote 3 (Facebook, Twitter en LinkedIn)

   - Dit alles wordt belicht vanuit de verschillende perspectieven (cliënt, professional/ praktijk/keten enz.).

  4. Vanuit het digitale praktijkplan. Daarnaast kwam ook het managen (dus efficiënt gebruik, slimme manieren van inzet enz. ) aan bod.

   

 • Sluiting en gelegenheid tot napraten over deze interessante workshop met een hapje en een drankje.

   

 • Evaluatie:

  Gemiddeld is de avond gewaardeerd met een 8.

  Eventueel onderwerp voor volgende achterbanvergadering:

  praktische toepassing van Facebook, Twitter, zelf goede teksten leren schrijven, ACT en Mindfulness.

   

   

Vorige artikel Netwerk Sportoefentherapie: meer weten?
Volgende artikel Herinnering: VvOCM-ledenenquête 2015!

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl