Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Nieuwsbericht scholenbeleid VGZ

maandag 29 juli 2013 / Categorieën: Niet-leden

Na intens overleg met beroepsverenigingen in de 1e helft 2013 heeft VGZ haar scholenbeleid voor 2014 geformuleerd. Onder voorwaarden zal per 2014 paramedische zorg op speciaal en regulier onderwijs worden vergoed. Dit geldt eveneens voor brede scholen, centra voor jeugd en gezin, dagbehandelcentra, consultatiebureaus, medische kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en multifunctionele verzamelgebouwen Deze voorwaarden sluiten aan bij de richtlijn die het platform kinderoefentherapie heeft ontwikkeld voor het behandelen binnen een onderwijssetting. VGZ zal u in de week van 5 augustus middels een nieuwsbericht nader informeren.


Totdat per 2014 het nieuwe beleid ingaat, wordt het huidige coulancebeleid voor behandeling op scholen tot einde 2013 gehandhaafd. Dit betekent dat bestaande schoollocaties op speciaal onderwijs gecontinueerd kunnen worden.

Vorige artikel Longpunt: ontmoetingsplek voor patiënt en zorgverlener
Volgende artikel DystonieNet symposium

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl