Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Menzis Overeenkomst 2014: correctie eis profiel 2

woensdag 9 oktober 2013 / Categorieën: Niet-leden

 

Afgelopen week heeft Menzis haar contractanten de overeenkomst 2014 aangeboden. Zoals eerder aangegeven wil Menzis de overeenkomsten paramedische zorg zoveel mogelijk uniformeren. In de profielenlijst wordt gevraagd naar een recent uitgevoerd klantervaringsonderzoek. Deze eis geldt al langer voor fysiotherapeuten.

 

Menzis heeft deze extra eis niet vooraf gecommuniceerd met de VvOCM en met het werkveld. Hierdoor is het voor vele profiel 2 contractanten niet mogelijk om ineens aan deze eis te voldoen.

Na overleg met Menzis zijn we tot de volgende oplossing gekomen: Oefentherapeuten krijgen een jaar de tijd om een klantervaringsonderzoek af te nemen wat door Menzis wordt geaccepteerd als zijnde een recent uitgevoerd klantervaringsonderzoek.

Deze aanpassing geldt alleen voor profiel 2 en alleen voor het contractjaar 2014!

 

Deze afspraak sluit aan bij het beleids- en activiteitenplan van de VvOCM. De VvOCM is druk doende met het onderzoeken en ontwikkelen van een cliëntervaringsmonitor die geschikt moet zijn voor gebruik door alle oefentherapeuten. We hopen eind dit jaar een keuze te maken en in de loop van 2014 te kunnen implementeren. Tijdens de ALV van 10 december wordt u hier nader over geïnformeerd.

Vorige artikel Samen naar 2020!
Volgende artikel Ledenenquête

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl