Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Ook lid worden van de VvOCM?

Jeugdwet en oefentherapeuten

maandag 15 juni 2015 / Categorieën: Niet-leden

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg, hulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar op grond van de Jeugdwet. Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemene voorzieningen’. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken.

 

Daarnaast zijn er ‘maatwerkvoorzieningen’, hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. De toegang tot deze voorzieningen kan via een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam. Zo nodig kan de huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist een verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Ook de rechter kan jeugdhulp of begeleiding opleggen, als onderdeel van een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering. Elke gemeente is verplicht te communiceren over wie zij

gecontracteerd hebben. Welke jeugdhulp vanuit de gemeente geboden wordt en hoe ze dit organiseert, legt de gemeente veelal vast in de ‘Verordening Jeugdhulp’.

 

Voor oefentherapie is geen verwijzing nodig en uw behandeling als oefentherapeut zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Of er vergoeding plaatsvindt en hoeveel is afhankelijk van de leeftijd en de reden waarom oefentherapie nodig is. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor oefentherapie vergoed krijgen indien hun aandoening op de lijst met chronische aandoeningen staat vermeld (www.rijksoverheid.nl). Voor oefentherapie die niet in de basisverzekering zit, kan een aanvullende verzekering worden afgesloten waardoor er mogelijk meer behandelingen worden vergoed.

 

Zoals alle professionals blijft de oefentherapeut ook een signalerende rol vervullen en is verantwoordelijk voor het melden bij vermoedens van geweld in huiselijke kring op basis van de wet ‘Verplichte meldcode’ (sinds 1 juli 2013).

 

Meer weten over wat de wijzigingen in Jeugdwet voor de oefentherapeut betekenen? Download dan de factsheet 'Jeugdwet voor oefentherapeuten'. Of kijk op de website www.voordejeugd.nl

Vorige artikel Cursus Zitproblematiek op 18 juni 2015
Volgende artikel Herregistratie: automatische herinnering

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl