Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Veelgestelde vragen omtrent Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Meestgestelde vragen omtrent Coronavirus

Hieronder tref je de vragen en antwoorden op de meestgestelde vragen omtrent het Coronavirus aan. Helaas kunnen wij nog niet op elke vraag een passend antwoord geven, maar samen komen we er wel! Houd deze pagina goed in de gaten, wij vullen deze dagelijks aan. Mocht je vragen hebben die niet in het rijtje genoemd staan, schroom dan niet om een mail te sturen aan info@vvocm.nl.

Vragen vanuit oefentherapeuten (18-3-2020)

Vraag: Welke programma's kan ik gebruiken voor het videobellen met patiënten?

Antwoord: Een (goedkope) tool is facetalk en die wordt op dit moment veel in ziekenhuizen gebruikt (in het kader van veilige E-health). Het werkt alleen op mobiele devices, zoals tablet, smartphone en laptop. Voor meer info zie facetalk.nl.

 • Beeldbellen via WeSeeDo.
 • Op de SmartHealth Nederland is ook informatie te vinden over videobellen
 • Commerciële aanbieders van veilige beeldbel-systemen bieden gratis oplossingen aan, maar die vragen doorgaans nog altijd enige vorm van implementatie of systeembeheer. Informatie hierover is te vinden op de website van SmartHealth.
 • Facetime, Skype, WhatsApp zijn per direct beschikbaar, echter ze voldoen niet aan de wettelijke eisen van zorg (Wgbo, AVG, NEN7510). Ze zijn niet technisch volkomen onveilig, want ze bieden bijvoorbeeld end-to-end encryptie, waarmee gegevens onderweg versleuteld worden. Meta-gegevens (bijv. telefoonnummer, tijdstip en duur appen) worden echter wel opgeslagen. Medische gegevens mogen niet gedeeld worden via deze mediums en niet worden opgeslagen. Mocht je genoodzaakt zijn deze middelen te gebruiken, wees je dan bewust van de veiligheidsrisico’s. En wis je chat-historie in plaats van deze op te slaan.
 •  

Vraag: Ik wil aan mijn patiënten in duidelijke en eenvoudige taal uitleggen wat corona is en waarom ik bepaalde maatregelen hanteer. Zijn er tools die ik kan gebruiken?                                                                                    Antwoord: Op de site van Pharos staat de informatie over het coronavirus eenvoudig en ook in andere talen uitgelegd.

Vraag: Ik heb de laatste update van gisteravond net gelezen. Het is goed om te weten dat er gesproken is over bepaalde onderwerpen, maar ik ben voor nu, de korte termijn, op zoek naar advies over wat te doen met de praktijk. Wat adviseren jullie als beroepsvereniging? Sluiten omdat we geen vitaal beroep zijn en sociale contacten zo min mogelijk hebben? Of open blijven en de zorg ondersteunen? wat doen andere paramedische beroepsverenigingen?
Antwoord:  PPN heeft gisteravond op 19 uur een update gedaan. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we met de zorgverzekeraars.

Vraag: Ik heb de uitleg van het KNGF ook ontvangen, wat mij opvalt is dat deze verklaring veel uitgebreider is en voor mij ook duidelijker.
Antwoord:
Als PPN verspreiden we informatie die is gecheckt bij VWS, ZN en NZa. Zie bericht van 17 maart 19 uur, dat geeft je hopelijk meer duidelijkheid.

Vraag: Is er een beleid met betrekking tot huisbezoeken? Ik zie bijvoorbeeld veel parkinsonpatienten, kwetsbare en minder kwetsbare. Ik begrijp dat de echt kwetsbare groep wij niet naar toe mogen nu, maar hoe zit het met bijv de 65-er die normaal naar de praktijk komt? Kan die bijvoorbeeld beter aan huis behandeld worden?
Antwoord:
Iedereen moet op basis van de richtlijnen RIVM en GGD zijn/ haar verantwoordelijkheid nemen. Dus vermijd contact met kwetsbare ouderen. Iemand met klachten moet ook niet naar de praktijk komen en thuis blijven waarbij sociaal contact vermeden wordt. Verder is iedereen zoekende en wordt aangesproken op het gebruik van gezond verstand. Deze situatie is voor iedereen onbekend terrein.

Vraag: Wat zeg ik als een patiënt twijfelt om te komen naar een afspraak?
Antwoord:
Als je een cliënt aan de telefoon hebt die twijfelt of hij/zij nu moet starten of doorgaan met de behandelingen, vertel dan dat dit juist het moment is om aan je gezondheid te werken. Veel mensen zullen vroeg of laat door corona worden getroffen, het is belangrijk dat je fysieke conditie goed is als het jou overkomt. Bied de mogelijkheid om er een telefonisch consult van te maken.

Vraag:Mijn patiënt stelt vragen over het coronavirus, wat doe ik nu?
Antwoord:
Je kunt aangeven wat je zelf anders doet en eventueel wat de praktijk anders doet. Je kunt patiënten ook verwijzen naar thuisarts.nl voor informatie over (het voorkomen van) het coronavirus.

Vraag: Hoe bescherm ik me als er geen zorg op afstand geboden kan worden?
Antwoord:
Vraag je af of je fysieke aanwezigheid noodzakelijk is en hanteer de hygiënemaatregelen van het RIVM.

Vraag: Zijn er al updates omtrent werktijdverkorting en uitkeringen?
Antwoord:
De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. Bronnen in Den Haag bevestigen dat dat een van de maatregelen is uit het steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Bron: NOS

Vraag: De scholingsbijeenkomsten waar ik mij voor had aangemeld gaan niet door, hoe behaal ik nu  de accreditatiepunten en komt mijn herregistratie niet in het gedrang?
Antwoord:
Het KP verplicht om een aantal punten tijdig te halen, maar veel mogelijkheden om punten te halen zijn nu afgezegd of uitgesteld. We hebben het bestuur van het KP gevraagd om een coulance-regeling te treffen. Voor geregistreerden is er de incidentele Coronadispensatieregeling. Klik op deze link om de regeling te bekijken en lees de bijlage hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling.

Vraag: Ik ben 2 dagen in de week in vast dienstverband in een praktijk. Normaal gaat betaling naar aantal gegeven behandelingen, maar mensen zeggen massaal af en durven niet naar de praktijk te komen ondanks een mailtje wat alternatieve kunnen zijn en met bepaalde maatregelen. Moet mijn werkgever mij dan toch doorbetalen omdat ik nu noodgedwongen niet kan werken?
Antwoord:
Hiervoor moet je je arbeidsovereenkomst raadplegen. Er zijn inmiddels regelingen getroffen voor werkgevers in verband met doorbetalen personeel.

Vraag: Mag ik mijn afspraak omzetten naar een telefonisch- of videoconsult?
Antwoord:
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verruimt de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd.

Dit betekent dat onder voorwaarden een consult via beeldbellen gelijk staat aan een regulier consult. Zie voor de uitspraak de website van NZa.

We hebben - samen met de PPN-partners - aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd om gehoor te geven aan het standpunt van NZa t.a.v. de interpretatie van de beleidsregels. Daarbij is gevraagd pragmatisch om te gaan met de gestelde eisen voor wat betreft de uitvoering. Het uitgangspunt is dat noodzakelijke zorg moet kunnen doorgaan.

Privacy is uiteraard belangrijk, maar in deze situatie moeten er geen extra barrières opgeworpen worden. Wederzijdse afstemming met patiënt over de wijze van communicatie en consult zou voldoende moeten zijn.

ZN overlegt hier over, zodra we meer weten, informeren we jullie daarover.

De VvOCM adviseert om waar mogelijk gebruik te maken van een veilige digitale omgeving. Zorg er te allen tijde voor dat:

 • de ruimte waar je als oefentherapeut het gesprek houdt voldoende privacy biedt.
 • je instemming vraagt van de patiënt voor de wijze waarop je het consult houdt.
 • je de patiënt wijst op de mogelijke consequenties indien je genoodzaakt bent gebruik te maken van een onvoldoende beveiligde omgeving.
   

Facetime, Skype, WhatsApp zijn per direct beschikbaar, echter voldoen ze niet aan de wettelijke eisen van zorg (Wgbo, AVG, NEN7510). Ze zijn niet technisch volkomen onveilig, want ze bieden bijvoorbeeld end-to-end encryptie, waarmee gegevens onderweg versleuteld worden. Meta-gegevens (bijv. telefoonnummer, tijdstip en duur appen) worden echter wel opgeslagen. Medische gegevens mogen niet gedeeld worden via deze mediums en niet worden opgeslagen. Mocht je genoodzaakt zijn deze middelen te gebruiken, wees je dan bewust van de veiligheidsrisico’s. En wis je chat-historie in plaats van deze op te slaan.

Het beste alternatief voor face-to-face contact is beeldbellen. Echter dit is nog niet voor iedereen haalbaar, bijvoorbeeld omdat de beeldbeltoepassing nog geïnstalleerd moet worden of de medewerkers van de ICT-afdeling niet beschikbaar zijn. Commerciële aanbieders van veilige beeldbel-systemen bieden gratis oplossingen aan, maar die vragen doorgaans nog altijd enige vorm van implementatie of systeembeheer. Informatie hierover is te vinden op de website van SmartHealth.
Op de website van CGM Nederland is ook informatie te vinden over videobellen. Kies je voor een e-health toepassing (beeldbellen, virtuele spreekkamer)  check dan of een programma voldoet aan de NEN 7510 oftewel ISO27001.

Vraag: Hebben jullie tips voor een telefonisch consult?
Antwoord
: Ja zeker, wij hebben deze tips:

 • Gebruik een aparte telefoon, zodat je niet wordt gestoord door inkomende appjes of telefoontjes
 • Zet nummerherkenning eventueel uit:
 1. Ga naar het venster waar je het telefoonnummer invoert;
 2. Toets #31# in;
 3. Toets daarna het telefoonnummer in dat je wil bellen;
 4. Je belt nu eenmalig anoniem.

Vragen vanuit oefentherapeuten! (17-3-2020)

Vraag: Wat is het advies van de VvOCM ten opzichte van het open blijven of tijdelijk sluiten van een praktijk nav het nieuwe kabinetsbesluit?
Antwoord: Het is niet verplicht te sluiten en niet verboden om open te blijven. Iedere oefentherapeut kan hierin z’n eigen afwegingen maken. Die kunnen per regio en situatie verschillen. Duidelijk is dat contact met kwetsbare ouderen moet worden vermeden.

Vraag: Weten jullie wat het advies van de KNGF is?
Antwoord: Zij weten niet meer dan wij. We adviseren de maatregelen te volgen die het RIVM en de GGD opleggen, zij zijn de deskundigen.

Vraag: Waarom vind zie ik geen berichten vanuit de VvOCM omtrent het Coronavirus?
Antwoord: Deze zijn er wel degelijk! Dagelijks staan er updates omtrent het Coronavirus op de speciaal aangemaakte webpagina: https://vvocm.nl/corona

Vraag: Mijn partner heeft Corona en is thuis in quarantaine. De rest van het gezin en ik hebben geen verschijnselen. Als oefentherapeut volg ik het protocol van het RIVM met betrekking tot hygiëne enz. Afspraken met ouderen annuleer ik. Mag ik nu wel werken?
Antwoord: Volg hierin de adviezen van het RIVM en de GGD.

Vraag: Is er vanuit de VvOCM een beleid over het door laten gaan van IO’s en IOP‘s?
Antwoord:
Het advies is zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden en zo veel mogelijk thuis te werken. De VvOCM adviseert dan ook deze overleggen niet live te houden. Via beeldbellen zouden deze overleggen wel kunnen plaatsvinden.

Vraag: Mijn omzet is prangend door ziekte van mijzelf en het Coronavirus. Zijn er mogelijkheden voor compensatie?
Antwoord:
Het ministerie van economische zaken bereidt compensatiemaatregelen voor. Wat deze inhouden en hoe dit in zijn werking gaat is voor ons nog niet bekend.

Vraag: Kan ik mijn patiënten telefonisch of per videoconsult benaderen?
Antwoord:
De NZa ziet geen beperkingen in de beleidsregels voor telefonisch of videoconsult. De VvOCM is in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland over de voorwaarden en wijze van declaratie.

Vraag: Kunnen we patiënten op afstand behandelen? En dit als normale behandeling declareren? Zo niet, komt er dan een vergoeding vanuit de overhand/vereniging voor de inkomsten verlies de komende periode?
Antwoord:
De VvOCM is hierover ingesprek met Zorgverzekeraars Nederland.

Vraag: Is het gebruik van Skype dan wel Google Hang-outs AVG proof? Indien niet,  zijn er alternatieven die AVG proof zijn?
Antwoord:
Dit zijn wij aan het onderzoeken, zodra we nadere informatie hebben over online behandelen zullen we ook laten weten via elke tools dat veilig kan.

Vraag: Voor mijn praktijk zou ik graag een Coronabeleid maken, hebben jullie een voorbeeld?
Antwoord:
Een voorbeeld van een Coronabeleid is te vinden bij Oefentherapiepraktijk Broekpolder en Oefentherapie Prinsenhof, klik op deze link om het beleid te bekijken.

Vraag: Ik zou graag meer zekerheid hebben van de verzekeraars en overheid dat telefonische behandelingen worden vergoed. Als de zorgverzekeraar de telefonische vergoeding niet regelt, voel ik mij genoodzaakt om het als  'normale zitting' te declareren. Kunnen jullie mij van meer informatie voorzien?
Antwoord: 
Het is van belang in verband met de continuïteit van zorg om contact te houden met  patiënten en om de patiënten die niet naar de praktijk kunnen of niet durven komen te kunnen blijven ondersteunen. Wij zijn in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland over een eenduidige maatregel.

Vraag: Wat kan ik doen voor andere paramedici?
Antwoord: 
Wees bereikbaar voor de huisarts, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundige in je regio. Laat ze weten dat ze patiënten met vragen over houding, beweging enz. direct naar jou kunnen doorsturen. Hiermee ontlast je ook hen in zorgvragen. Wellicht ben je fysiek niet aanwezig in de praktijk, maar kun je telefonische consulten doen. Geef door op welk mailadres en telefoonnummer je bereikbaar bent.

Vraag: Wat doe ik met fysieke afspraken met patiënten?
Antwoord:
Zet je afspraken zo veel mogelijk om in een telefonisch of videoconsult. Is het noodzakelijk om wél een face-to-face afspraak met een patiënt te hebben, neem dan de hygiënemaatregelen in acht die door het RIVM zijn opgesteld.

Vraag: Is het mogelijk om de termijn te verkorten van het uitgekeerd krijgen van declaraties?
Antwoord:
Deze vraag leggen we, samen met de andere (para) medische beroepsorganisaties neer bij Zorgverzekeraars Nederland.

Vraag: In mei wordt het vakantiegeld uitgekeerd. Kan ik dit als werkgever uitstellen?
Antwoord:
Het vakantiegeld is een wettelijk recht en in veel arbeidscontracten staat ook een termijn genoemd. Als je als werkgever dat besluit te doen of het bijvoorbeeld te spreiden, dan is het op dit moment nog een verzoek aan je personeel om hier mee in te stemmen. We houden ook berichtgeving van het ministerie in de gaten of er voor werkgevers extra of aanvullende mogelijkheden worden toegekend.

Vraag: Mag een werkgever het betalen van werkgevers premies uitstellen?
Antwoord:
Op dit moment ligt deze vraag vanuit de werkgeverskoepels bij het ministerie.

Vraag: Is het mogelijk om een voorschot in te dienen bij je zorgverzekeraar?
Antwoord:
Deze vraag leggen we, samen met de andere (para)medische beroepsorganisaties neer bij Zorgverzekeraars Nederland.

Vraag: Gaat de overheid overbruggingskredieten beschikbaar stellen voor de (para)medische beroepsorganisaties?
Antwoord:
Deze vraag leggen we, samen met de andere (para) medische beroepsorganisaties neer bij Zorgverzekeraars Nederland.

Vraag: Is de oefentherapeut een cruciaal beroep?
Antwoord:
Ja zeker! Volgens de Rijksoverheid zijn alle zorgverleners cruciaal, dus ook de oefentherpeut. Oefentherapeuten helpen namelijk de continuïteit van zorg te waarborgen voor onder andere oudere en kwetsbare personen. Wel maakt het RIVM, qua hygiëne en advies over thuisblijven, onderscheid tussen twee groepen zorgprofessionals. Zorgverleners die in het ziekenhuis werken en zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Je leest het advies op de website van het RIVM.

Vraag: Treft het Kwaliteitsregistere Paramedici een dispensatieregeling met betrekking tot het Coronavirus?
Antwoord
: Ja, klik op deze link om het document te bekijken!