Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Cursusagenda externe aanbieders

Ook lid worden van de VvOCM?

Externe cursus- en scholingsagenda

Hieronder tref je de cursus- en scholingsagenda van externe scholingsaanbieders aan. Klik op deze link om terug te gaan naar de scholingen en cursussen van de VvOCM.  

Externe evenementen

03 april 2020 - 15 mei 2020

Door: Hogeschool Leiden

Tweedaagse cursus 'Succesvol co-creëren met ouderen'

3 april en 15 mei 2020

De cursus ‘Succesvol co-creëren met ouderen’ bestaat uit twee klassikale trainingsdagen in Leiden in combinatie met online cursusmateriaal. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges, brainstormsessies, opdrachten, coaching, het raadplegen van expert- en ouderenpanels en collega-deelnemers en het presenteren van de innovatie door de deelnemers.

Doel
Na de cursus bent u in staat om met kennis over leefplezier, gedragsverandering en interventies beter af te stemmen op wat er daadwerkelijk toe doet voor de oudere cliënt. Daardoor kan u een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de oudere cliënt. U heeft aan het einde van de cursus in co-creatie met de doelgroep een eerste plan gemaakt voor een nieuwe interventie of voor de aanpassing van een bestaande interventie. Dat plan kan de doorontwikkeling bevatten of zelfs de implementatie ervan.

In de cursus staat centraal wat de ouderen zelf belangrijk vinden. Wat zijn hun wensen en verlangens voor gezondheid en welzijn? Daarnaast komen in de cursus kennis en begrip van (cognitieve) veroudering en leefstijl aan de orde: meer dan door geboden en verboden kunnen prikkels in de fysieke en sociale
omgeving kansen scheppen voor ontmoetingen en verleiden tot gezondere keuzes. Met instrumentele kennis als bagage oefenen we op vaardigheden om die kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk: deelnemers gaan met een casus uit de eigen praktijk aan de slag en kunnen na de cursus direct hun nieuwe of aangepaste interventie, ontwikkeld in co-creatie met ouderen, implementeren.

Certificaat en accreditatiepunten
Iedere deelnemer die de cursus afrondt, ontvangt een certificaat van deelname. De cursus is voor 25 punten geaccrediteerd door het KNGF (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut) en het kwaliteitsregister ADAP (ergo- en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VvoCM).

Voor meer informatie of inschrijving klikt u op deze link.

Leyden Academy on Vitality and Ageing
T.a.v. Jacqueline Leijs
Poortgebouw Zuid
Rijnsburgerweg 10
2333 AA LEIDEN
Tel.: 071 524 0960
E-mail: leijs@leydenacademy.nl
www.leydenacademy.nl

Georganiseerd doorHogeschool Leiden

More links