Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Veelgestelde vragen omtrent Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Meestgestelde vragen omtrent Coronavirus

Hieronder tref je de vragen en antwoorden op de meestgestelde vragen omtrent het Coronavirus aan. Helaas kunnen wij nog niet op elke vraag een passend antwoord geven, maar samen komen we er wel! Houd deze pagina goed in de gaten, wij vullen deze dagelijks aan. Mocht je vragen hebben die niet in het rijtje genoemd staan, schroom dan niet om een mail te sturen aan info@vvocm.nl.

Vragen vanuit Oefentherapeuten (8 april 2020)

Vandaag hebben wij veel vragen ontvangen over Zorgverzekeraars, een aantal van deze vragen hebben wij verzameld. Klik op deze link om het document te bekijken.

Vraag: Ik had vorige week een ingeving. Nu mensen niet met de klachten naar de huisarts gaan, zullen ze misschien eerder de fysiotherapeut bellen omdat deze bekender is dan de oefentherapeut. Als ze al zorg aanvaarden. Is het niet mogelijk om een reclame spot te maken met oefentherapie online, met uitleg wat de oefentherapeut doet, is en waarom die juist nu van meerwaarde kan zijn bij klachten. Dat zou denk bijna voor iedereen meer behandelingen kunnen opleveren. Misschien ontzettend duur maar misschien kan ieder lid die interesse heeft een bijdrage leveren naast jullie budget.  Ik zie een kans.
Antwoord
: Dank voor het idee. We nemen het mee in onze afwegingen. We zien zeker kansen voor oefentherapeuten, omdat mondelinge instructie en coaching al onderdeel is van de regluiere  behandleing die voor bepaalde patiënten groepen goed online kan plaatsvinden.

Vraag: Wat voor tarief kunnen we rekenen voor een telefonisch consult van 20 minuten-35 minuten? code 2000? Voor en telefonisch consult breng je code 2700 in rekening , voor een videoconsult code 2000. Ik snap dat je het aan een patiënt moet vragen van te voren. Hoe zit het met mailen van oefeningen kun je dat in overleg met de patiënt ook als consult rekenen? Daar ben je vaak ook best wat tijd mee kwijt of gewoon service?
Antwoord:
VvOCM adviseert dit in samenspraak doen, ik kan me voorstelen dat je de oefeningen stuurt per mail en via een videoconsult controleert of de oefeningen correct worden uitgevoerd, dat consult kun je in rekening brengen.

Vraag: Kunnen we ook E-health aanbieden? Zo ja ,staan daar specifieke oefeningen op voor bepaalde aandoeningen?
Antwoord:
Ja zeker, hiervoor kun je een regluiere zitting in rekening brengen, wel in overleg met de verzekerde. Op de inspiratiepagina van de VvOCM staan voorbeelden van collega’s

Vraag: Wj krijgen van de salarisadministratie van de vvaa de vraag met welk percentage de omzet van maart aangevuld moet worden zodat de medewerkers volledig uitbetaald worden. Onze medewerkers krijgen betaald op basis van de door hen zelf gerealiseerde omzet.

-volgens de vvaa hebben de medewerkers het recht op doorbetaling van het volledige gemiddelde bruto loon. Als dat zo is, voor welke periode geldt het? Is dat voor zo lang de continuïteitsregeling geldt? tm 30 juni?

-Wat als de omzet van de medewerkers na deze periode hoger is? Wordt dat dan weer verrekend met de compensatie die we ze nu geven?

-Wat maakt dat er gezegd wordt dat medewerkers recht hebben op een volledig gemiddeld bruto salaris? Bij ziekte wordt er uit gegaan van 70% van de afgelopen 3 maanden. Wij zouden dat in deze situatie ook redelijk vinden. Zeker omdat ZN aangeeft tussen de 60 en 85% uit te gaan betalen.

-Waar moeten wij in het geval we zelf 60-85% betaald krijgen van de zorgverzekeraars en de medewerkers volledig betalen, de praktijkkosten van betalen?

-Indien we ze volledig uitbetalen, kunnen we ze dan ook vervangende werkzaamheden laten doen zodat ze aan hun gemiddeld aantal uren komen?

-Hoe zit het met een medewerker die de eerste week van maart op vakantie was, toen er nog gewoon gewerkt kon worden?

Antwoord: Het lijkt me goed dat deze vraag wordt voorgelegd aan de VvAA. Voor maart zal dat nog niet zo n probleem zijn, maar voor april baart dit grote zorgen. Wij zullen deze vragen meenemen naar VWS en ZN.

Vraag: Na wat brainstormen gaan wij met onze IO groep vanavond waar ik voorzitter van ben, bedenken hoe wij COVID-19 patiënten na opname in de eerste lijn kunnen helpen met o.a. ademhalingsklachten, stress etc. (natuurlijk online vergadering) Wat mij opvalt is dat er hier en daar al adviezen richtlijnen geschreven zijn. Het lijkt mij zo mooi dat wij als oefentherapeuten ook benoemd zouden worden! In die richtlijnen lees ik doelen als; verbeteren houding, optimaliseren ademhaling, ontspanning, conditie, belasting-belastbaarheid. Dat zijn voor ons bekende behandelbare componenten. Is het misschien een idee om meer aandacht aan te besteden aan het na traject.  Wellicht dat hier en daar ook oefentherapie genoemd kan worden ipv alleen fysiotherapie. Kan de VvOCM hier een rol in spelen? Naar media, partners etc.? Of een klankbordgroep voor opzetten?

Antwoord: Wij gaan ons best doen en zien hier zeker kansen voor oefentherapeuten. En goed hier een klankbord groep of werkgroep voor op te zetten.

Heb je interesse, meld je dan bij info@vvocm.nl ovv revalidatie Covid-19 patiënten

.

Vragen vanuit Oefentherapeuten (7 april 2020)

Vraag: Ontvangen oefentherapeuten financiële compensatie voor de inkomsten die zij mislopen?
Antwoord:
De VvOCM komt hierop terug wat het exact betekent voor de oefentherapeuten.
Wel is bekend dat zorgverzekeraars zorgaanbieders financieel gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen daarom een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.
Meer informatie over de financiële compensatie, lees je hier.

Vraag: Geldt er een vergoeding voor video consult van specialistische behandelingen?
Antwoord:
Ja, zorgverzekeraars maken het mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties.
Oefentherapie

 • Individuele zitting kinderoefentherapie(2300)
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie(2006)
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie(2600)
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie(2007)

 

De voorwaarden die wij hieraan verbinden zijn de volgende:

 • Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
 • Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;
 • De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie;
 • De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende Verzekering;
 • Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

 

Vraag: Welke programma's kan ik gebruiken voor het videobellen met patiënten?
Antwoord
: Een (goedkope) tool is facetalk en die wordt op dit moment veel in ziekenhuizen gebruikt (in het kader van veilige E-health). Het werkt alleen op mobiele devices, zoals tablet, smartphone en laptop. Voor meer info zie facetalk.nl.
Beeldbellen via WeSeeDo. Op de SmartHealth Nederland is ook informatie te vinden over videobellen
Commerciële aanbieders van veilige beeldbel-systemen bieden gratis oplossingen aan, maar die vragen doorgaans nog altijd enige vorm van implementatie of systeembeheer. Informatie hierover is te vinden op de website van SmartHealth.
Facetime, Skype, WhatsApp zijn per direct beschikbaar, echter ze voldoen niet aan de wettelijke eisen van zorg (Wgbo, AVG, NEN7510). Ze zijn niet technisch volkomen onveilig, want ze bieden bijvoorbeeld end-to-end encryptie, waarmee gegevens onderweg versleuteld worden. Meta-gegevens (bijv. telefoonnummer, tijdstip en duur appen) worden echter wel opgeslagen. Medische gegevens mogen niet gedeeld worden via deze mediums en niet worden opgeslagen. Mocht je genoodzaakt zijn deze middelen te gebruiken, wees je dan bewust van de veiligheidsrisico’s. En wis je chat-historie in plaats van deze op te slaan. Het gebruik van Clickdoc is ook toegestaan.

Vraag: Wat wordt er gedaan aan de GLI zorgverlening tijdens de coronacrisis?
Antwoord:
De NZa biedt verruiming aan voor zorg op afstand (zie nza.nl/actueel). Dit geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom de gecombineerde leefstijlinterventie. Via deze brief laten zorgverzekeraars weten hoe zij aankijken tegen de GLI in tijden van de coronacrisis en de verruiming van NZa voor zorg op afstand.

Vraag: Doen wij nog face-to-face behandelingen?
Antwoord:
De voorkeur is digitale zorg, maar als dat niet kan dan kan hoogst noodzakelijke zorg face-to-face worden geleverd. Deze beoordeling is aan de zorgprofessional, dus ook de oefentherapeut, en de noodzaak hoeft dus niet door de arts te worden beoordeeld. Als er aanleiding voor is, stem je natuurlijk wel af met een (huis)arts. Hiermee wordt belangrijke verantwoordelijkheid neergelegd bij jou als oefentherapeut. 

Vraag: Wat is het Statement van de PPN?
Antwoord:
De VvOCM heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen (PPN) overlegd over onder meer  paramedische zorg als noodzakelijke zorg. Dat leidde tot het volgende statement van PPN.

Vraag: Moet ik ook gebruik maken van Persoonlijke beschermingsmaatregelen in de praktijk?
Antwoord:
Vraag je af of je fysieke aanwezigheid noodzakelijk is en hanteer de hygienemaatregelen van het RIVM. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Het RIVM publiceerde hierover het advies ‘Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’.

Vraag: Hoe ga ik om met de huur van mijn praktijk?
Antwoord
: Er zijn zorgen en vragen over hoe er zal worden omgegaan met de huur van praktijken. Veel vastgoed in Nederland wordt beheerd door grote fondsen of grote particuliere beleggers. We zullen VWS en ZN verzoeken om op collectief niveau hierover gesprekken te voeren met eigenaren van vastgoed.

Vraag: Zijn er mogelijkheden voor werktijdverkorting en uitkeringen?
Antwoord
: De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. De Rijksoverheid heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers opgesteld.

Vraag: Ik wil aan mijn patiënten in duidelijke en eenvoudige taal uitleggen wat corona is en waarom ik bepaalde maatregelen hanteer.
Antwoord:
Op de site van Pharos staat de informatie over het coronavirus eenvoudig en ook in andere talen uitgelegd. Je kunt aangeven wat je zelf anders doet en eventueel wat de praktijk anders doet. Je kunt patiënten ook verwijzen naar thuisarts.nl voor informatie over (het voorkomen van) het coronavirus.

Vraag: Wat adviseren jullie als beroepsvereniging? Sluiten omdat we geen vitaal beroep zijn en sociale contacten zo min mogelijk hebben? Of open blijven en de zorg ondersteunen? Wat doen andere paramedische beroepsverenigingen?
Antwoord:
  Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s).

Vraag: Is er een beleid met betrekking tot huisbezoeken?
Antwoord:
Iedereen moet op basis van de richtlijnen RIVM en GGD zijn/ haar verantwoordelijkheid nemen. Dus vermijd contact met kwetsbare ouderen. Iemand met klachten moet ook niet naar de praktijk komen en thuis blijven waarbij sociaal contact vermeden wordt. Verder is iedereen zoekende en wordt aangesproken op het gebruik van gezond verstand. Deze situatie is voor iedereen onbekend terrein.

Vraag: Wat zeg ik als een patiënt twijfelt om te komen naar een afspraak?
Antwoord:
Als je een cliënt aan de telefoon hebt die twijfelt of hij/zij nu moet starten of doorgaan met de behandelingen, vertel dan dat dit juist het moment is om aan je gezondheid te werken. Veel mensen zullen vroeg of laat door corona worden getroffen, het is belangrijk dat je fysieke conditie goed is als het jou overkomt. Bied de mogelijkheid om er een videoconsult van te maken.

Vraag: De scholingsbijeenkomsten waar ik mij voor had aangemeld gaan niet door, hoe behaal ik nu  de accreditatiepunten en komt mijn herregistratie niet in het gedrang?
Antwoord:
Het KP verplicht om een aantal punten tijdig te halen, maar veel mogelijkheden om punten te halen zijn nu afgezegd of uitgesteld. We hebben het bestuur van het KP gevraagd om een coulance-regeling te treffen. Voor geregistreerden is er de incidentele Coronadispensatieregeling. Klik op deze link om de regeling te bekijken en lees de bijlage hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling.

Vraag: Is de oefentherapeut een cruciaal beroep?
Antwoord
: Ja zeker! Volgens de Rijksoverheid zijn alle zorgverleners cruciaal, dus ook de oefentherapeut. Oefentherapeuten helpen namelijk de continuïteit van zorg te waarborgen voor onder andere oudere en kwetsbare personen. Wel maakt het RIVM, qua hygiëne en advies over thuisblijven, onderscheid tussen twee groepen zorgprofessionals. Zorgverleners die in het ziekenhuis werken en zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Je leest het advies op de website van het RIVM.

Vraag: Treft het Kwaliteitsregister Paramedici een dispensatieregeling met betrekking tot het Coronavirus?
Antwoord:
Ja, het Kwalititeitsregister Paramedici heeft een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de corona uitbraak voor herregistratie en accreditatie. Klik op deze link om de pagina te bekijken.

 • De incidentele coronadispensatieregeling geeft een paramedicus verruiming van 3 maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering.
 • De Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening beloont paramedici voor de inspanningen om voor de omschakeling naar online behandelen.
 • Verder zijn de uitstelregelingen verruimd.